Hoppa till huvudinnehåll
Nya Landsvägsgatan Malmköping

Gator, torg & allmän mark

Kommunen svarar för nyanläggning, drift och skötsel av gatorna i tätorterna Flen, Malmköping, Sparreholm, Skebokvarn, Hälleforsnäs, Mellösa, Vadsbro och Bettna.

Trafikverket ansvarar för de flesta genomfarterna. I drift och skötseln ingår  bland annat snöröjning, halkbekämpning, sandupptagning, asfaltering mm.

Kommunen svarar också för torghandel och parkeringstillstånd för rörelsehindrade, lokala trafikföreskrifter och vägbidrag.

Kontaktinformation

Anna Dejerud
Enhetschef för Gata & parkavdelningen

Telefon: 0157-43 02 95
E-post


Lämna din synpunkt eller felanmälan här

Sidansvarig: Anna Dejerud
Senast uppdaterad: 2020-04-08 16:19:16

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Anna Dejerud

Avdelningschef gata park

0157-43 02 95