Hoppa till huvudinnehåll
Grävarbete med grävmaskin i trädgård, ett rött hus med vita knutar i bakgrunden

Schakta & gräva

Om du ska gräva på kommunens gata eller annan mark behöver du ett tillstånd från kommunen. Det är du som utför grävjobbet som ansvarar för att VA- ledningar, el, tele, bredband, fjärrvärme, kabelvision med mera inte skadas.

Utsättning av kablar och ledningar görs på  Ledningskollen.se.

Ansök så här

Ansökan om grävtillstånd och trafikanordningsplan görs digitalt via kommunens e-tjänst. Du behöver skapa ett konto för att ansöka.

Klicka här för att registrera konto/ansöka om grävtillstånd och trafikanordningsplan (TA-plan)

 

Tid

Ansökan måste vara kommunen tillhanda senast 10 dagar innan arbetet påbörjas. Vanligtvis får du svar på din ansökan inom cirka 5 arbetsdagar.

Kostnad

I korthet gäller följande regler:

  • Befintliga ledningar och kablar som skadas ska genast anmälas till ledningsägaren.
  • Begär kabelutsättning via ledningskollen, se ovan.
  • Grävarbetets utförare är ersättningsskyldig för skador som uppstår till följd av grävning, underhåll och drift som kan åsamkas kommunen och för kostnader som kan drabba trafikant eller annan tredje man.
  • Vägar får inte stängas av utan tillstånd från Flens kommun. I regel krävs en trafikförekrift när en gata stängs av. Detta måste anmälas till kommunen 10 dagar innan.
  • Omedelbart efter arbetet är klart och marken återställd ska detta och förslag på slutbesiktningsdatum anmälas till kommunen.
  • Ledningägare eller annan schaktande part ska till kommunen lämna 2 års garanti på återställningsarbetet beräknat från slutbesiktningsdatum.
  • Arbeten som begränsar framkomligheten ska av schackterande part anmälas direkt till ambulans, räddningstjänst och polis.
Sidansvarig: Anna Dejerud
Senast uppdaterad: 2023-01-10 08:58:21