Hoppa till huvudinnehåll
Grävarbete med grävmaskin i trädgård, ett rött hus med vita knutar i bakgrunden

Schakta & gräva

Om du ska gräva på kommunens gata eller annan mark behöver du ett tillstånd från kommunen. Det är du som utför grävjobbet som ansvarar för att VA- ledningar, el, tele, bredband, fjärrvärme, kabelvision med mera inte skadas.

Utsättning av kablar och ledningar görs på  Ledningskollen.se.

Ansök så här

Blankett för ansökan hittar du nedan. Skicka den ifyllda blanketten till Flens kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 642 81 Flen.

Tid

Ansökan måste vara kommunen tillhanda senast 10 dagar innan arbetet påbörjas. Vanligtvis får du svar på din ansökan inom cirka 3 arbetsdagar.

Kostnad

I korthet gäller följande regler:

  • Befintliga ledningar och kablar som skadas ska genast anmälas till ledningsägaren.
  • Begär kabelutsättning via ledningskollen, se ovan.
  • Grävarbetets utförare är ersättningsskyldig för skador som uppstår till följd av grävning, underhåll och drift som kan åsamkas kommunen och för kostnader som kan drabba trafikant eller annan tredje man.
  • Vägar får inte stängas av utan tillstånd från Flens kommun. I regel krävs en trafikförekrift när en gata stängs av. Detta måste anmälas till kommunen 14 dagar innan.
  • Omedelbart efter arbetet är klart och marken återställd ska detta och förslag på slutbesiktningsdatum anmälas till kommunen.
  • Ledningägare eller annan schaktande part ska till kommunen lämna 2 års garanti på återställningsarbetet beräknat från slutbesiktningsdatum.
  • Arbeten som begränsar framkomligheten ska av schackterande part anmälas direkt till ambulans, räddningstjänst och polis.
Sidansvarig: Anna Dejerud
Senast uppdaterad: 2021-08-30 08:21:42

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Anna Dejerud

Avdelningschef gata park

0157-43 02 95