Hoppa till huvudinnehåll
Trafikkorsning

Trafik

Förutom den trafiklagstiftning som gäller i Sverige så har varje kommun lokala bestämmelser, trafikföreskrifter. Dessa beskriver vilka trafikregler som gäller för gatu- och vägnätet inom den egna kommunen.

I Flens kommun gäller att högsta tilllåtna hastighet på huvuddelen av vägnätet inom tättbebyggt område är 40km/h. Vid skolor, förskolor och vissa bussangöringar är det 30km/h.

Hastigheterna är satta enlig projektet ”Rätt fart i Staden”. Projektet är ett samarbete mellan Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Från och med 1 juli 2010 finns alla kommunens trafikföreskrifter tillgängliga på Transportstyrelsens hemsida, Svensk trafikföreskriftssamling (STFS).

Kontaktinformation

Kontaktcenter
Telefon: 0157-43 00 00

E-post