Hoppa till huvudinnehåll
Parkering för trehjulingar

Parkering

I den digitala kartfunktionen på kommunens hemsida går det att se var samtliga parkeringsplatser finns. Parkeringsskiva (eller motsvarande) ska användas på tidsbegränsade parkeringsplatser i Flens kommun. Skyltar visar var du måste använda p-skiva. Den finns att hämta i receptionen i stadshuset på Sveavägen 1 Flen. Att parkera sin bil i Flens kommun är helt kostnadsfritt.

Här finns länk till karttjänsten.

Hemställan fordonsflytt 

Det är möjligt att ta hjälp av kommunen med att flytta felparkerade eller dumpade fordon från privat fastighet. Kostnaden för flyttning av fordon debiteras markägaren/beställaren. Innan hemställan till kommunen kan göras måste fastighetsägaren själv uppmana fordonsägaren att flytta fordonet. Detta kan till exempel göras genom att skicka ett rekommenderat brev. I blanketten om hemställan ska det tydligt framgå vilka åtgärder som gjorts för att få ägaren att flytta sitt fordon samt när dessa åtgärder gjordes.

Parkeringsvakter

I kommunen finns parkeringsvakter som kontrollerar att parkeringsregler efterlevs. Just nu sköter Avarn Security övervakningen. Har du parkerat fel eller längre än tillåten tid utgår felparkeringsavgift.

Du kan läsa mer om felparkeringsavgifter i Svensk författningssamlings lag om felparkeringsavgifter (1976:206) och i förordningen om felparkeringsavgifter (1976:1128)