Parkering för trehjulingar

Parkering

I kommunens olika orter finns angivna parkeringsplatser. Där inget annat anges gäller 24-timmarsreglen. Att parkera sin bil i Flens kommun är i de flesta fall helt kostnadsfritt med några få undantag.

I kommunens olika orter finns angivna parkeringsplatser. Där inget annat anges gäller 24-timmarsreglen. I den digitala kartfunktionen under rubriken kommunkarta finns tydligt angivet var samtliga parkeringsplatser finns.

Parkeringskostnad

Att parkera sin bil i Flens kommun är i de flesta fall helt kostnadsfritt med två undantag. I Flens tätort finns två parkeringar, en vid Ica Kvantum samt en vid Coop där du behöver använda en parkeringsskiva.

Parkeringsvakter

I kommunen finns parkeringsvakter, de ronderar i hela kommunen för att kontrollera att parkeringsregler efterlevs. Securitas sköter bevakningen.

Felparkeringsavgifter

Har du parkerat olämpligt eller längre än tillåten utgår böter.

Vad säger lagen?

Du kan läsa mer om felparkeringsavgifter i Svensk författningssamlings lag om felparkeringsavgifter (1976:206) och i förordningen om felparkeringsavgifter (1976:1128)

Sidansvarig: Björn Rabenius
Senast uppdaterad: 2017-07-11 11:16:51

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Björn Rabenius Chef samhällsbyggnadsförvaltningen 0157 - 43 02 60