Parkering för trehjulingar

Parkering

I kommunens olika orter finns angivna parkeringsplatser. Där inget annat anges gäller 24-timmarsreglen. Att parkera sin bil i Flens kommun är helt kostnadsfritt.

I kommunens olika orter finns angivna parkeringsplatser. Där inget annat anges gäller 24-timmarsreglen. I den digitala kartfunktionen under rubriken kommunkarta finns tydligt angivet var samtliga parkeringsplatser finns.

Parkeringsskiva

Parkeringsskiva (eller motsvarande) ska användas på tidsbegränsade parkeringsplatser i Flens kommun. Skyltar visar var du måste använda p-skiva, den finns att hämta i receptionen i stadshuset Sveavägen 1 Flen.

Hemställan fordonsflytt 

Det är möjligt att ta hjälp av kommunen med att flytta felparkerade eller dumpade fordon från privat fastighet. Kostnaden för flyttning av fordon debiteras markägaren/beställaren. Blankett för hemställan finns att ladda ner här

Parkeringsvakter

I kommunen finns parkeringsvakter, de ronderar i hela kommunen för att kontrollera att parkeringsregler efterlevs. Securitas sköter bevakningen.

Felparkeringsavgifter

Har du parkerat olämpligt eller längre än tillåten utgår böter.

Vad säger lagen?

Du kan läsa mer om felparkeringsavgifter i Svensk författningssamlings lag om felparkeringsavgifter (1976:206) och i förordningen om felparkeringsavgifter (1976:1128)

Sidansvarig: Björn Rabenius
Senast uppdaterad: 2019-08-21 09:26:46

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Björn Rabenius

Chef samhällsbyggnadsförvaltningen

0157 - 43 02 60