Hoppa till huvudinnehåll
Parkeringsskylt för parkering för dem med tillstånd

Parkeringstillstånd

Ett särskilt parkeringstillstånd för rörelsehindrade personer kan sökas hos kommunen där du är folkbokförd. Tillståndet kan utfärdas både till rörelsehindrade som själva kör motordrivna fordon och till andra rörelsehindrade som regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet. Tillståndet gäller i hela landet och inom hela ESS (Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet).

Tillstånd kan utfärdas till rörelsehindrad med varaktigt funktionshinder som innebär väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand. Bedömningen grundas på förmågan att förflytta sig med eventuella hjälpmedel. För att få parkeringstillstånd som passagerare krävs att behovet av hjälp är av sådan art att man inte klarar av att invänta föraren vid en målpunkt.

Information om giltighet och användning finns att läsa på Transportstyrelsens hemsida.

Bedömning och beviljande

Bedömning av parkeringstillståndsansökan görs av kommunens handläggare som kan ha en förtroendeläkare att tillgå. Beslutet tas av den nämnd som ansvarar för trafikfrågor. Ansökan om förnyat parkeringstillstånd innebär inte automatiskt att parkeringstillståndet beviljas.

Kontakt

Kontaktcenter
Tel: 0157-43 00 00

E-post