Hoppa till huvudinnehåll
Parkeringsskylt för parkering för dem med tillstånd

Parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd för dig som är funktionshindrad är knutet direkt till dig som förare. I vissa fall kan personer som inte själva utan medpassagerare beviljas parkeringstillstånd. Tillståndet gäller i hela landet och inom hela ESS (Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet). Läs mer om hur du ansöker om parkeringstillstånd här.

Parkeringstillstånd för dig som är rörelsehindrad är knutet direkt till dig som förare. I vissa fall kan personer som inte själva utan medpassagerare beviljas parkeringstillstånd. Tillståndet gäller i hela landet och inom hela ESS (Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet).

  • Bedömningen av rörelsehindret grundas på din gångförmåga. I vissa fall är rörelsehindret följden av ett sjukdomstillstånd eller en fobi som indirekt påverkar gångförmågan. I dessa fall krävs intyg från läkare.
  • Parkeringstillstånd är giltiga i högst fem år.
  • Parkeringstillstånd är inte avsedda för ett kortvarigt rörelsehinder.
  • Enbart svårigheter att bära utgör inte grund för ett parkeringstillstånd.
  • Blind person som inte har något rörelsehinder ger normalt inte parkeringstillstånd.
  • Enbart mag- och tarmproblem som medför att en person kan få akut behov av en toalett ger inte parkeringstillstånd.
    Enbart svårigheter att ta sig i och ur bilen utgör inte grund för parkeringstillstånd.

Bedömning och beviljande

Bedömning av parkeringstillståndsansökan görs av kommunens handläggare som kan ha en förtroendeläkare att tillgå. Beslutar gör den nämnd som har ansvar för trafikfrågor. Ansökan om förnyat parkeringstillstånd innebär inte automatiskt att parkeringstillståndet beviljas.

Kontakt

Annelie Engvall
Förvaltningsadministratör
Tel: 0157-43 02 71
E-post

Sidansvarig: Björn Rabenius
Senast uppdaterad: 2020-03-25 09:04:52

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Annelie Engvall

Administratör

0157 - 43 02 71