Hoppa till huvudinnehåll
Bilar som står i kö

Tomgångskörning

En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas igång utomhus under högst en 1 minut. Det finns undantag. Läs mer om vilka regler för tomgångskörning som råder i Flens kommun här.

En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas igång utomhus under högst en 1 minut. Detta gäller inte:

  • om rådande trafikförhållanden föranlett fordonet att stanna, till exempel i trafikkö
  • om motorn hålls igång för att – i den mån det behövs för fordonets ändamålsenliga brukande – driva annan anordning på fordonet än sådan som avser uppvärmning
  • Omedelbart tomgångskörningsförbud gäller dock fordon som stannats vid järnvägsövergång med bommar.

Mer om detta kan du läsa om i kommunens författningssamling:

Sidansvarig: Björn Rabenius
Senast uppdaterad: 2015-06-01 12:18:11

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Björn Rabenius

Chef samhällsbyggnadsförvaltningen

0157 - 43 02 60