Hoppa till huvudinnehåll
Bilar som står i kö

Tomgångskörning

En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas igång utomhus under högst en 1 minut, med vissa undantag. Det beskrivs i Flens "Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa".

En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas igång utomhus under högst en (1) minut.

Detta gäller inte
1. om trafikförhållanden föranlett fordonet att stanna, t ex i trafikkö
2. om motorn hålls igång för att – i den mån det behövs för fordonets ändamålsenliga brukande – driva annan anordning på fordonet än sådan som avser uppvärmning.

Omedelbart tomgångskörningsförbud gäller dock fordon som stannats vid järnvägsövergång med bommar.