Hoppa till huvudinnehåll
Vit uggla/uv i flyger

Trafikaktuellt

Kommunikationer är på många sätt avgörande för hur det dagliga livet fungerar för kommunens invånare. Men även näringslivet är beroende av ett väl fungerande transportsystem. Kommunen bidrar bl.a. med ca 12 miljoner kronor årligen (driftsunderskott till operatörer såsom Nobina och SJ AB) för att säkerställa täta turer med tåg och buss.

Regionaltåg ”Sörmlandspilen”

Regionaltåget ”Sörmlandspilen” går mellan Hallsberg, Flen och Stockholm och är av stor betydelse för arbetspendlare till och från Stockholms län. På sikt är målsättningen att antalet turer ska utökas. MÄLAB, som är regionens samarbetsforum i frågor som rör den regionala tågtrafiken, utreder i skrivande stund hur ett linjenät i Mälardalen kan komma att se ut i framtiden.

Regionaltåg ”UVEN”

Även sträckan Uppsala-Västerås-Eskilstuna-Flen-Katrineholm-Norrköping (”UVEN”) är av stor vikt för kommunen eftersom den knyter ihop kommunen med flera stora städer i Mälardalen och Östergötland.

Sträckan trafikeras av 15 dubbelturer/vardag, därmed har stationerna i Flen och Hällefornäs ett tåg i timmen både norrut mot Eskisltuna och söderut mot Katrineholm/Norrköping.

Spårbrist ett hot för utvecklingen av regionaltågstrafiken
Västra stambanan mellan Katrineholm och Stockholm och den enkelspåriga banan mellan Flen och Eskilstuna är hårt belastade. Detta medför stora problem under framför allt rusningstiden, bl.a. drabbas ett antal regionaltåg av längre restider.

Vad gör Flens kommun?

Flens kommun har tillsammans med de andra kommunerna längs banan intensiva kontakter med MÄLAB (beställare av tågtrafiken i Mälardalen) och SJ (kör den av MÄLAB upphandlade trafiken mellan bl.a. Stockholm och Hallsberg) med syfte att skapa en så bra tidtabell som möjligt. Huvudproblemet, trängseln på banorna, kvarstår dock och leder till att ett antal kompromisser måste göras för att skapa en fungerande tidtabell för alla berörda.

Flens kommun har i olika sammanhang ställt upprepade krav på att staten snarast satsar på en kraftig utbyggnad av järnvägsnätet runt storstäderna, bland annat genom en uppvaktning av infrastrukturministern, debattartiklar och yttranden.

Persontrafik på TGOJ-banan Flen-Oxelösund

På längre sikt strävar kommunen också efter att TGOJ-banan mellan Flen och Nyköping-Oxelösund åter ska kunna användas för persontransporter. För närvarande pågår en utredning vad persontrafik på banan skulle innebära (kostander och nytta).

Persontrafiken mellan Flen och Oxelösund lades ner 1985 men banan används fortfarande av godståg.