Hoppa till huvudinnehåll
En skylt som varnar för byggarbete i stadsmiljö.

Gator och torg

När gator och torg planeras finns det ett flertal faktorer som man måste väga in i arbetet. Särskilt viktigt att tänka på är framtida drift och underhåll, framkomlighet, trafiksäkerhet och tillgänglighet.

Det är viktigt att arbetet följer anvisningarna i avsnittet projektering.

Flens kommun arbetar med att ta fram specifika dokument för kommunen där så är lämpligt. Dessa ska användas i samband med planering och projektering. Allteftersom fler dokument tas fram kommer de att läggas till som länkar här under.

Följande tekniska beskrivningar, standarder och anvisningar, ska följas.

Övergripande

För en ökad tillgänglighet och ett framtida minskat underhåll bör man tänka på att undvika nivåskillnader och material skarvar i utsatta lägen. Beläggningsskarv ska förläggas så att den inte hamnar mitt i ett körspår eller inom den yta som utgör primär svängradie i ett korsningsläge.

Utformning av gaturummet

Gatorna i Flens kommun delas in i matargator, industrigator, villagator, asfalterad GC, grusad GC och gångbanor. Gatusektioner ska utformas med hänsyn till dessa typer och till vilken hastighet som råder på den berörda sträckan. Projekteringen ska utföras i enlighet med Dimensionering av  gatuöverbyggnad och Trafikverkets tekniska regelverk enligt anvisningar ovan.

Andra sidor under gator och torg

Sidansvarig: Anna Dejerud
Senast uppdaterad: 2022-05-05 15:42:47

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Anna Dejerud

Avdelningschef gata park

0157-43 02 95