Hoppa till huvudinnehåll

Gång- och cykelvägar

Ett välplanerat gång- och cykelvägnät skapar förutsättningar för ett miljövänligare resebeteende hos invånarna i Flen och är därför en viktig del av gatubyggnad. Gång- och cykeltrafik ska planeras med särskilt hänsyn till säkerhet, tillgänglighet, trygghet och stadsmiljö. Målet är att skapa sammanhängande och gena stråk med god tillgänglighet och en enhetlig utformningsstandard. Anläggning och ombyggnad av GC-banor planeras utifrån Flens cykelprogram och Regional cykelstrategi för Sörmland.

Dimensioneringsprinciperna i VGU samt GCM-handboken (ISBN: 978-91-7345-234-2) ska följas.

Andra sidor under gång- och cykelvägar

Sidansvarig: Anna Dejerud
Senast uppdaterad: 2022-05-05 15:40:55

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Anna Dejerud

Avdelningschef gata park

0157-43 02 95