Hoppa till huvudinnehåll

Beläggning

Cykelvägar inom utpekade cykelstråk ska vara asfalterade. Cykelvägar i övrigt kan vara asfalterade, belagda med plattor eller marksten eller utförda med stenmjöl. Cykelväg som angränsar mot annan hårdgjord yta ska markeras med en rad storgatsten eller linjemålning i linje med cykelvägens utsträckning.

Om cykelväg placeras längs med uppställningsplats eller parkering ska en skyddsremsa i form av minst 70 cm plattor eller annat avvikande material avgränsa som skydd mot dörruppslag.

Ränndalar för takavvattning som passerar gång och cykelvägar ska utformas med betongränna som maximalt är 2 cm djup. Undantag i historiska miljöer där ränndalen utförs av smågatsten.

Sidansvarig: Anna Dejerud
Senast uppdaterad: 2022-05-03 15:55:05

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Anna Dejerud

Avdelningschef gata park

0157-43 02 95