Hoppa till huvudinnehåll

Cykelvägar

Cykelvägar ska i första hand byggas som dubbelriktade. Cykelvägar ska om möjligt anläggas på den genaste sträckan mellan två platser. Om möjligt ska stora höjdskillnader undvikas. I områden med villakaraktär där trafikmängden understiger 2000 motorfordon/dygn och hastigheten understiger 40 km/h kan cykling i blandtrafik vara en bra lösning.

Vid nyanläggning ska cykelväg anläggas om trafikmängden överstiger 2000 motorfordon/dygn eller hastigheten överstiger 40 km/h. Bredd på en cykelväg ska om möjligt vara minst 3 meter.

Dimensioneringsprinciperna i VGU samt GCM-handboken ska följas.

Sidansvarig: Anna Dejerud
Senast uppdaterad: 2022-05-03 15:53:18

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Anna Dejerud

Avdelningschef Teknik & Utemiljö

0157-43 02 95