Hoppa till huvudinnehåll

Sikt och frihöjd

Vid byggnation av vägar och gator är det viktigt att beakta trafiksäkerheten och framkomligheten. Vägar ska ge en god visuell ledning och utformas på ett sätt som inte erbjuder högre hastigheter än vad de är avsedda för. Gator och vägar utformas enligt kraven i VGU.

För växtlighet som gränsar mot kommunal gata gäller SKR:s informationsbroschyr Klipp häcken!

Frihöjd

  • Frihöjd på en gångbana ska vara minst 2,5 meter.
  • Frihöjd på cykelväg, inklusive gång- och cykelväg ska vara minst 3,2 meter.
  • Frihöjd på en körbana ska vara minst 4,6 meter.

Sikt

  • Plank och skyltar ska inte skymma sikten.
  • I korsningar ska häckar, staket och liknande ha en maxhöjd om högst 0,8 meter.
  • I korsningar med körbana ska det finnas en sikttriangel om minst 10*10 meter.
  • I utfartslägen ska det finnas en sikttriangel som medger fri sikt inom 2,5 * 2,5 meter.
Sidansvarig: Anna Dejerud
Senast uppdaterad: 2022-05-04 15:24:10

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Anna Dejerud

Avdelningschef gata park

0157-43 02 95