Hoppa till huvudinnehåll

Passager och överfarter

Passager kan utföras som övergångsställe, gångpassage, cykelpassage och cykelöverfart. Vilken typ av passage som anläggs beror på ett antal olika faktorer som trafikmängd, hastighetsbegränsning, antal oskyddade trafikanter och typ av oskyddade trafikanter.

Övergångsställe

Övergångsställe ska väljas vid följande tillfällen:

  • Trafikmängden överskrider 3000 motorfordon/dygn
  • Passagen används av barn på väg till och från skolan
  • Passagen används av många äldre, barn och funktionsvarierade

Om antalet motorfordon/dygn underskrider 3000 bör gångpassage väljas.

Utformning

Samtliga passager ska utformas enligt typritningarna nedan. Övergångsställen ska om möjligt hastighetssäkras så att fordon kan passera i max 30 km/h. Detta sker genom anläggning av farthinder.

Passagen ska placeras så att det inte tillskapas någon omväg för den gående eller cyklisten, dock kan det i vissa sammanhang vara lämpligt med en förskjutning i sidled för att få en hastighetsdämpande effekt.

Kantstensvisning bör om möjligt vara noll där fotgängare och cyklister passerar och storgatsten bör undvikas i dessa lägen, om det inte krävs för att tillskapa korrekt avrinning för vattnet.

Övergångsställen ska alltid förses med vägmarkering och vägmärke, cykelöverfart med vägmarkering. Cykelöverfart anläggs aldrig enskilt utan ska alltid kompletteras med ett övergångsställe.

Typritningar

Här finns samtliga tillämpbara typritningar.

Sidansvarig: Anna Dejerud
Senast uppdaterad: 2022-05-05 09:44:44

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Anna Dejerud

Avdelningschef gata park

0157-43 02 95