Hoppa till huvudinnehåll

Parkering

Vid planering och projektering av parkering ska följande dokument användas:

Parkeringshandbok (SKR)
Utmärkta föreskrifter (SKR)

Cykelparkering

Cykelparkering ska anläggas vid målpunkter och vid viktiga knutpunkter längs de kommunala cykelstråken. Rådgör med beställaren om vilken typ av parkering som ska anläggas. Cykelparkering ska utformas så att det finns möjlighet att låsa fast cykelramen i cykelstället.

Fordonsparkering

Inriktningen i Flens kommun är att parkering för en enskild fastighets behov ska lösas på kvartersmark (tomtmark).

Gatusektioner bör utformas så att framkomlighet och säkerhet främjas för oskyddade trafikanter på gång- och cykelvägar. Parkering på gata bör om möjligt undvikas när det gäller boendeparkering och arbetsparkering. Tvärställd parkering som medför direkt utbackning på gata ska endast väljas om alla andra möjligheter är prövade. Tvärställd parkering ska aldrig anläggas på matargator eller på gator som utgör räddningsväg eller har hög trafikbelastning.

Dimensioneringsprinciperna i VGU ska följas.

Sidansvarig: Anna Dejerud
Senast uppdaterad: 2022-05-03 15:48:36

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Anna Dejerud

Avdelningschef gata park

0157-43 02 95