Hoppa till huvudinnehåll

Vägutrustning och materialval

Beteckningar

Beteckningar ska om möjligt inte placeras i körspåret. Beteckningar i vägområdet ska klara en kraft om 400 kN och dagvattenbrunnar i rännsten ska klara 250 kN.

Konstgräs

Konstgräs ska inte användas i gatumiljö.

Pollare

Pollare ska användas för att förstärka och uppmärksamma trafikanter på förändringar, förträngningar eller passager i trafikrummet. Pollare som påvisar en avsmalning ska förses med blå/gul reflex.

Hinder

GC-banor ska vara hinderfria eftersom hinder kan vara farliga för cyklister, försämra tillgängligheten för personer med funktionshinder och försvåra underhåll, till exempel snöröjning. Om hinder såsom pollare eller grindar måste tillämpas i särskilda fall ska de placeras med hänsyn till tillgänglighet och drift.

Bommar skall vara vikbara och självstängande av typen BIR SMEKAB eller motsvarande. Grindbladet ska vara svart och försett med röd/gul reflex.

Fasta hinder längs med gång- och cykelvägar i form av plank, häckar, stängsel, bänkar eller elskåp placeras minst 0,6 meter från gång- och cykelvägen.

Typritningar gata

Här finns alla tillämpbara ritningar.

Sidansvarig: Anna Dejerud
Senast uppdaterad: 2022-05-05 15:54:45

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Anna Dejerud

Avdelningschef Teknik & Utemiljö

0157-43 02 95