Hoppa till huvudinnehåll
Vitssippsbacke med ekar

Parker och grönytor

Park- och grönytor utgör en viktig del av stadens identitet och är värdefulla resurser som ska beaktas i planeringen och vid byggnation.

Följande anvisningar syftar till att värna om kommunens utemiljöer genom att ställa tydliga krav och riktlinjer för nyanläggningar samt bevarande och omhändertagande av dessa. För att träd och växter ska kunna frodas i stadsmiljön är det viktigt att beakta några av de vanligaste förekommande problem som uppstår när staden möter naturen, nämligen följande.

  • Utrymmesbrist
  • Syrebrist
  • Vattenbrist
  • Brist på organiskt material
  • Saltskador
  • Fysiska skador

Vid planering och projektering av parker och grönytor måste hänsyn tas till en mängd olika faktorer, som till exempel upplevelsevärden, samband, säkerhet, tillgänglighet, samt framtida drift och underhåll. Drift och underhåll ska kunna utföras under en lång tid. Kraven och anvisningarna syftar till att skapa förutsättningar för rationell drift och en säker arbetsmiljö.

Anvisningarna för projektering ska följas.

Andra sidor under parker och grönytor

Sidansvarig: Anna Dejerud
Senast uppdaterad: 2022-05-07 00:10:11

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Anna Dejerud

Avdelningschef gata park

0157-43 02 95