Hoppa till huvudinnehåll

Gräs

Här finns krav och rekommendationer för utformning av gräsytor.

De typer av gräsytor som förekommer inom Flens kommun är:

  • Bruksgräs
  • Slåtter utan upptag (slaghacksytor)
  • Ängsslåtter med upptag

Krav

  • Grässlänter ska vara anpassade efter skötselfordon och ha en lutning på max 1:3.
  • Ytor ska vara anpassade för skötselfordon och vara minst 150 cm breda.
  • Upphöjda ytor ska vara anpassade så att skötselfordon kan komma in, till exempel genom sänkt kantsten eller ramp som är minst 120 cm bred.

Rekommendationer

  • Fröblandningar eller sammansättning av turf bör vara anpassat till ytans funktion och förutsättningar.
  • Om skillnader i funktion och förutsättningar finns inom en och samma gräsyta bör olika fröblandningar föreskrivas.
  • För slåtterängsytor och slaghacksytor ska växter som främjar gaddstekelpopulationen väljas.
  • Om möjligt ska fröblandningar innehålla arter som är naturligt förekommande i växtzonen.
Sidansvarig: Anna Dejerud
Senast uppdaterad: 2022-05-07 00:01:46

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Anna Dejerud

Avdelningschef Teknik & Utemiljö

0157-43 02 95