Hoppa till huvudinnehåll

Lekmiljöer och spontanidrott

Lekmiljö

En lekmiljö omfattar inte bara den anlagda lekplatsen utan även omgivande miljöer och aktivitetsytor som är tillgängliga för lek. Det kan vara till exempel skogsdungar, kullar, öppna gräsytor och spontanidrott av olika slag.

Lekplats

Lekplats är ett anlagt område i den byggda utemiljön avsett och planerat för att uppmuntra barns lek. I Flens kommun innebär det ytan för den mer konventionella lekutrustningen.

Lekplatsen ska utformas enligt de gemensamma europeiska standarder som finns för säkerhet på lekplatser, SS-EN 1176 och SS-EN 1177.

SS-EN 1176 behandlar allmänna säkerhetskrav för publika lekredskap och ytbeläggningar. SS-EN 1177 behandlar provtagningsmetoder av stötdämpande underlag.

Namngivning av lekplats

Om parken är namngiven så blir lekplatsens namn Parkens namns lekplats. Till exempel heter lekplatsen i Sveaparken Sveaparkens lekplats.

Om det finns två eller flera lekplatser i en park ska den stora lekplatsen heta Parknamnens lekplats. Den mindre lekplatsen ska, om det inte finns ett vedertaget namn redan, heta Parknamnens lilla lekplats.

Om det finns ett tema på lekplatsen kan det stå i namnet men lekplatsen ska inte döpas till temat.

Identifikationsskylt på lekplats

Skylten ska innehålla:

  • Namn på lekplats
  • Adress: närmaste gata, eventuellt de två som ligger närmast
  • Kontaktuppgifter för information och felanmälan
  • Infoga symbol för rökning förbjuden, nedskräpning och förbud att rasta hundar
  • Grafisk utformning enligt exemplet ovan

Spontanidrott

Spontanidrott är anläggningar på allmän plats som inte är bokningsbara och som är öppen för alla att använda. Det kan vara utegym, basketplaner, multiarenor, skateboardramper, boule eller liknande.

Placering

Vid placering av aktivitetsytor såsom skateboardramper, utegym, fotbollsplaner, basketplaner och liknande som kan tänkas locka till aktivitet sent på kvällar tänk på att inte placera denna aktivitet för nära bostäder. Detta för att undvika störning för de närboende och konfliktytor för de som utövar sporten/aktiviteten.

I en park placeras dessa aktiviteter så långt bort från bostäder som möjligt. Men samtidigt är det viktigt att dessa platser placeras med god insyn från området så att de inte blir tillhåll eller upplevs som otrygga av de som nyttjar platsen eller förbipasserande.

Namngivning av spontanidrott

Om platsen är namngiven så blir spontanidrottens namn Parkens namns utegym/skate/boulebana osv. Till exempel heter utegymmet på Prins Wilhelms Torg, Prins Wilhelms Torgs utegym.

Identifikationsskylt på spontanidrott
Skylten ska innehålla:

  • Namn på spontanidrottsplatsen
  • Adress: närmaste gata, eventuellt de två som ligger närmast
  • Kontaktuppgifter för information och felanmälan
  • Infoga symbol för rökning förbjuden, nedskräpning och förbud att rasta hundar
  • Grafisk utformning enligt exemplet ovan för lekplatser
Sidansvarig: Anna Dejerud
Senast uppdaterad: 2022-05-06 23:10:18

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Anna Dejerud

Avdelningschef gata park

0157-43 02 95