Hoppa till huvudinnehåll

Parkmöbler och markutrustning

Park, torg, plats

Det ska finnas parksoffor som komplement till andra typer av sittmöbler. Sittmöbler och utrustning bör situationsanpassas och utgå från den kringliggande miljöns formspråk.

Gångstråk

Längs gångstråk ska parksoffor användas. Parksoffan ska vara lätt att resa sig ur. Sitthöjd ska vara 0,45-0,50 meter. Sitsen bör inte luta bakåt. Armstöd bör finnas på minst en sida. Höjd på armstöd ska vara 0,70 meter. Armstödens framkant bör vara greppbara.

Intill soffan ska det finnas plats för en rullstol, barnvagn eller rullator. Framför soffan ska god plats finnas för benen. Plats för rullstol intill ska vara 1,0 x 1,0 meter. Platsen ska vara hårdgjord.

Soffan ska placeras vid sidan av gångstråket på en plan, hårdgjord yta belagd med samma typ av markmaterial som stråket. Om det är en separerad gång- och cykelväg så ska parksoffan stå på samma sida som gångstråket.

Avståndet till bakomliggande buskage bör minst vara 0,5 meter för att möjliggöra skötsel. För att undvika nedsmutsning av fåglar bör placering direkt under trädkronor undvikas. Soffor får gärna placeras i vandrande skugga.

Rekommenderade avstånd mellan sittplatser

  • Längs gång-/rörelsestråk: 100-200m
  • Prioriterade gångstråk: 50-100m
  • Kring välbesökta målpunkter: 50-100m
  • Smultronställen och mötesplatser: utökat antal sittplatser, ev. bänkbord
  • Friluftsliv och rekreation, tillgängliga stråk: 250m
Sidansvarig: Anna Dejerud
Senast uppdaterad: 2022-05-06 23:35:05

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Anna Dejerud

Avdelningschef gata park

0157-43 02 95