Hoppa till huvudinnehåll

Kartgalleri

Här har vi samlat några av de kartor vi delat offentligt.

De flesta är interaktiva, du kan zooma eller söka dig fram. Klicka i kartan och det kommer upp mer information och ibland länkar till dokument eller externa sidor.
Det varierar vilka verktyg som finns exempelvis, tända och släcka lager, teckenförklaring, utskriftsmöjligheter och sökfunktioner mm. Många fungerar även bra i mobiltelefon. då kan du ha hjälp av GPS-funktionen i din telefon.

Utöver våra kartjänster nedan så kan du här även ladda hem vår tryckta BESÖKSKARTA som pdf

Under galleriet finner du en länk till Lantmäteriets tjänst för att ta reda på vem som äger en fastighet och beskrivning av noggrannhet på gränserna.Vem äger fastighet?

Lantmäteriet har en gratistjänst där du själv kan ta reda på vem som äger en fastighet.
Klicka på denna LÄNK

Stämmer fastighetsgränserna?

Fastighetsgränserna vi redovisar kommer direkt från Lantmäteriet, uppdateras en gång i veckan.
Fastighetsindelningen i kartan är aktuell, men fastighetsgränserna har kommit till under en lång tidsepok och är framställda med vitt skilda metoder. De gränser som syns i kartan har därför stora variationer i lägesnoggrannhet, från centimeternivå till ett medelfel på tiotals meter.
Ibland kan det se ut som att byggnader ligger utanför tomten fastän det inte är så i verkligheten.
Läs mer på denna LÄNK

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Lars Olsson

GIS-ingengör

0157 - 43 03 01