Afrikansk svinpest

Södermanlands län bedöms fortfarande vara ett risklän för ett utbrott av afrikansk svinpest, eftersom vildsvinsstam är stor. Kommunen följer noggrant händelseutvecklingen. Här kan du läsa mer om vad det innebär för dig som bor Sörmland, och hur du kan hjälpa till att förhindra smittan.

bilden visar betande vildsvin

Lägesbild Februari 2024

Det finns fortfarande en risk att afrikansk svinpest kan spridas till Södermanlands län. Därför är det extra viktigt att tänka sig för vid vistelse i naturen eller då man reser under exempelvis sportlov och då man stannar vid olika rastplatser.

  • Släng matrester i soporna
  • Lämna dem inte i markerna efter en picknick eller vid rastplatser utmed vägar
  • Ta inte med korv, kött och andra charkvaror till Sverige från länder där afrikansk svinpest finns
  • Kompostera ditt matavfall i sluten behållare som vildsvin inte kan komma in i
  • Rapportera fynd av sjuka eller självdöda vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Hösten 2023: Afrikansk svinpest har konstaterats i prov från flera vildsvin i Västmanlands län. Det är en allvarlig sjukdom som drabbar vildsvin och grisar, men inte människor. Jordbruksverket har infört en så kallad smittad zon utifrån platsen där de smittade vildsvinen hittades.

Flens kommun samverkar internt och externt för att följa händelseutvecklingen. På denna sida kommer uppdaterad information att publiceras fortlöpande.

Rapportera döda vildsvin

Om du hittar sjuka och döda vildsvin ska du rapportera det till Statens veterinär­medicinska anstalt (SVA). Det gäller oavsett var du bor i Sverige. Om du har tamgrisar som blir sjuka och dör ska du genast kontakta din veterinär.

Här rapporterar du in sjuka eller döda vilda djur Länk till annan webbplats. (sva.se)

Vad kan du som jägare göra?

Viltsamordnare på Länsstyrelsen uppmanar jägare i Södermanland att i dagsläget fortsätta jaga vildsvin som vanligt, gärna i områden där man vet att stora grupper rör sig. Rapportera fynd av sjuka eller självdöda vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Rengör kläder och utrustning om du varit på vildsvinsjakt i ett smittat land. Vildsvinens blod och avföring är smittförande. Rengör först mekaniskt med borste och vatten så all synlig smuts och blod försvinner, och förvara sedan kläderna och utrustningen luftigt inomhus i rumstemperatur i minst en vecka innan du använder dem igen.

Tvätta din jakthund efter att du jagat med den i ett smittat land.

Besök inte svenska grisbesättningar inom 48 timmar efter vildsvinsjakt i ett smittat land.
Kött och obehandlade jakttroféer kan innebära en smittrisk och får inte lämnas så att grisar eller vildsvin kan komma åt dessa.

Varför är det viktigt att snabbt minska smittspridningen av afrikansk svinpest?

Det är viktigt att minska smittspridningen eftersom afrikansk svinpest är en mycket smittsam sjukdom som drabbar både vildsvin och tamgrisar. Sjukdomen innebär ett stort lidande för de smittade djuren. Dödligheten är också hög bland smittade grisar vilket innebär stora ekonomiska konsekvenser samt kan få stor påverkan på vår livsmedelsproduktion. Eftersom sjukdomen är så smittsam så finns det regler inom EU som styr hur drabbade länder ska hantera ett utbrott. Sjukdomen drabbar inte människor.
Källa: Jordbruksverket

Kommer den smittade zonen att spärras av eller stängslas in?

Jordbruksverket kommer troligen att stängsla in den smittade zonen när det är bättre fastställt hur utbredd smittan är.
Källa: Jordbruksverket

Kommer det att bli aktuellt att skjuta av alla vildsvin i området kring Fagersta?

Ja, så snart vi har mer information om var smittan finns, vi har hunnit planera en jaktinsats och bedömer att det är lämpligt att inleda jakt.
Källa: Jordbruksverket

Måste jag tömma min frysbox på vildsvinskött från området?

Det är ingen fara för människor att äta köttet men rester av kött och ben måste hanteras på ett säkert sätt genom att läggas i soporna. Rester av kött och ben får inte hanteras så att det hamnar i naturen där eventuell smitta kan spridas vidare.
Källa: Jordbruksverket

Vad tar död på viruset om man kan ha fått det på kläder, skor eller jaktutrustning?

Du ska rengöra kläder och utrustning. Rengör först mekaniskt med borste och vatten så all synlig smuts och blod försvinner, och förvara sedan kläderna och utrustningen luftigt inomhus i rumstemperatur i minst en vecka innan du använder dem igen.
Källa: Jordbruksverket

Kan även hantering av annat viltkött från området, som fällts innan restriktionerna, vara riskabelt att hantera?

Nej, smittan kan bara finnas i vildsvinskött.
Källa: Jordbruksverket

Om jag kör bil, lastbil, cykel eller går på vägarna i de delar av området som inte är avspärrade – kan jag få med mig smitta?
Det är tillåtet att använda de anlagda vägarna i området för att till exempel köra bil, cykla eller promenera.

Vad händer om jag inte följer restriktionerna utan rör mig i restriktionszonen – riskerar jag att få något straff?

Den som medvetet bryter mot restriktionerna kan dömas till böter eller fängelse.
Källa: Jordbruksverket

Vad gäller om jag tränar eller rider hästar i området? Är vägar och banor okej att använda?
Ja, anlagda vägar och ridbanor får användas.
Källa: Jordbruksverket

Hur länge kommer det att vara förbjudet att jaga älg, rådjur och annat vilt i området? Hur ser ni på konsekvenserna av det?
I nuläget är det oklart hur länge det kommer att vara förbjudet. Länsstyrelsen kommer sannolikt i ett senare skede kunna tillåta vissa typer av jakt för att minimera skador på skog och gröda. Källa: Jordbruksverket

Information in other languages

Här finns kort information på andra språk: Tigrinja, somaliska och arabiska

ኣፍሪቃዊ ሕማም ሓሰማ።
ኣብ ፋገርሽታ ዝሞተ ናይ በረኻ ሓሰማ መርመራ ምስ ተገበረሉ ኣፍሪቃዊ ሕማም ሓሰማ ተረኺብዎ። እዚ ሕማም እዚ ከቢድ ቫይረስ ሕማም ኮይኑ ንሓሰማ በረኻን ሓሰማታትን ኢዩ ዘጥቅዕ።ንሰባት ኮነ ንኻልኦት እንስታትን ግን ኣይጥቅዕን ኢዩ። ኣብዚ ግዜ እዚ ስጋብ ሕጂ ብኸመይ ናይ ሽወደን ተላቢዑ ንጹር ኣይኮነን ዘሎ። መላእ ፋገርሽታ ኣብ ዝተላበዐት ዞባ ተባሂሉ ኣብ ዝጽዋዕ ኢያ ዘላ እዚ ማለት ከኣ ኣብ ጫካ ምህላው ወይ ምኻድ ክልኩል ኢዩ ማለት ኢዩ።

Somaliska
Qandhada Doonfaarka ee Afrika
Qandhada doonfaarka ee afrika wuxuu ku dhacaa qaasatan doofarada iyo doofaarada doorka joogo.

Caadi ahaaan kuma dhaco dadka iyo xaywaanada kale. Cudurka faafidiisa wali ma joogsan lamana oga siduu ku yimid cudurka.

Fagersta ayey noqotay meesha laga helo cudurka. Sidaas awgeed waxaa laga mamnuucay ilagu socdo keymaha ama duurka.

Arabiska
حُمى الخنازير الأفريقية
تم اكتشاف حُمى الخنازير الأفريقية في عيّنة من خنزير بري في مدينة فاغيشتا .

حُمى الخنازير الأفريقية مرض فيروسي خطير يصيب الخنازير البرية والخنازير المُدجّنة، لكنه لا يصيب الإنسان أو الحيوانات الأخرى.

ليس من الواضح حالياً كيف جاءت العدوى إلى السويد.

إن منطقة فاغشتا بأكملها هي منطقة مُصابة بالعدوى، مما يعني أنه يُمنع التواجد في الغابة.

På Statens veterinärmedicinska anstalt hittar du en karta Länk till annan webbplats. över det område som är smittat i dagsläget.

Har du frågor? Vänd dig till Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Kontaktuppgifter

  • Säkerhetschef

    Nås på tel:
    0157-43 00 31

17 juli 2024