Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Bibliotekets flytt

Flens kommun meddelar att hyresavtalet med Mofast AB inte kommer att förlängas. Det innebär att biblioteket i Flen kommer att flytta till nya och fräscha lokaler under 2024.

bild som visar liten flicka som bläddrar bland böcker i ett bibliotek

Biblioteket i Flen förbereder för flytt till nya lokaler

- Beslutet att säga upp hyresavtalet med Mofast AB grundar sig i flera faktorer, berättar Peter Munter, ordförande för Barn-, utbildnings- och kulturnämnden i Flens kommun. Nämnden står inför betydande ekonomiska utmaningar, delvis på grund av ett minskande antal barn och ungdomar i våra skolverksamheter. Vi känner ett ansvar att använda våra befintliga kommunala resurser på bästa möjliga sätt för att säkerställa ekonomisk hållbarhet. Genom att förlägga biblioteket till en av kommunens befintliga verksamhetslokaler, kommer förvaltningen kunna erbjuda våra medborgare ett bibliotek i framkant att kunna medborgarna i kommunen erbjudas ett bibliotek i framkant med full tillgänglighet och service.

Nya lokaler ger fler möjligheter

- Kommunen genomgår nu en genomlysning av de bästa möjliga alternativen för bibliotekets nya placering, säger Lena Furén, förvaltningschef på Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen. Det är fortsatt viktigt för oss att ha biblioteket centralt placerat, så att våra medborgare enkelt kan ta del av dess service och tjänster. Samtidigt kommer vi att noggrant överväga och förbättra tillgängligheten samt hur lokalerna kan användas på mest ändamålsenliga sätt.

Varför ska biblioteket flytta?

Flens kommun står, precis som många andra kommuner och regioner i landet, inför stora ekonomiska utmaningar. En åtgärd för att spara in pengar, är att se över vilka fastigheter och lokaler som kommunen redan äger och/eller nyttjar. Att placera biblioteket i någon av kommunens egenägda fastigheter, eller att nyttja ett extern hyresavtal på lång tid, gör att man på längre sikt minskar kostnaden för externa hyresavtal.

Var ska biblioteket flytta?

Under uppsägningsperioden kommer beslut att tas kring bibliotekets nya placering. Biblioteket kommer att ligga centralt i Flen, så att det blir lätt och tillgängligt för alla besökare.

Hur lång uppsägning är det på hyresavtalet?

Avtalet har 9 månaders uppsägningstid.

Hur ser tidsplanen ut för flytten?

Senast årsskiftet 2024/2025 har biblioteket flyttat till nya lokaler. Arbetet med att planera för flytten kommer att påbörjas omgående, för att det ska bli så bra som möjligt för alla inblandade.

När får vi veta mer?

Kommunen kommer att informera löpande under processen på hemsidan, i sociala medier och på biblioteket.

Kommer jag inte att kunna låna böcker eller besöka biblioteket under tiden som ni flyttar?

Kommunens och bibliotekets mål är att alla ska kunna fortsätta låna böcker och besöka biblioteket även under flyttperioden. Det kan komma att förekomma viss påverkan under en kortare tidsperiod. Vi strävar efter att minimera eventuella störningar för våra besökare. Som ett alternativ finns exempelvis Digi bokbussen, som kan leverera böcker till personer som har svårt att ta sig till biblioteket. Vi tackar för ditt tålamod och ser fram emot att välkomna dig till det nya biblioteket!

Jag har förslag på hur biblioteket kan förbättras om det ändå ska flytta, var kan jag höra av mig?

I första hand önskar vi att medborgare lämnar sina förslag i kommunens synpunktshantering. Den nås digitalt via denna länk: Synpunkt/Felanmälan Länk till annan webbplats.

Har du inte möjlighet att framföra dina förslag via hemsidan, är du välkommen istället kontakta Kontaktcenter via telefon: 0157-43 00 00. De vidarebefordrar då ditt meddelande till bibliotekschef Ranka Klincov, som kontaktar dig inom en vecka.

Planerar kommunen att inte förlänga fler avtal?

Kommunen som helhet ser just nu över lokalbestånd och verksamhetsplaceringar överlag. Om det är fler avtal och verksamheter som inte kommer att förlängas, kommer kommunen att informera om detta.

Taggar:

bibliotek biblioteket flytt

Sidan uppdaterad: 2023-11-13

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll