Fakta & statistik

Här hittar du fakta och statistik om Flens kommun.

Bild på spång över blått vatten med vass på sidorna

Folkmängd

16058 (31/12-2022)

Landareal

826,06 km² (2022)

  • Land 718,41 km²
  • Vatten 107,65 km²

Befolkningstäthet

22,35 invånare/km²

Kommunkod

0482

Medelålder

Kvinnor 47 år, Män 45,4 år. I riket är Kvinnor: 42,6 år, Män 40,9 år

Könsfördelning

Kvinnor 48,8 %, Män 51,2 %. I riket Kvinnor: 49,8 %, Män 50,4 %

Andel inrikes respektive utrikes födda

77,5 % inrikes födda, 22,5 % utrikes födda. I riket 79,6 % inrikes födda och 20,4 % utrikes födda.

Antal födda år 2022

129 personer

Antal avlidna år 2022

217 personer

Inflyttande

1 130 personer

Utflyttade

1 324 personer

Antal utländska medborgare

1399 personer

Antal som fått svenskt medborgarskap under 2022

234 personer

Samtliga uppgifter avser år 2022 om inget annat anges.

Källa: SCB

 

Beskrivning

Antal personer

 

 

 

 

Totalbefolkning:

16 058

 

 

 

 

Befolkning i tätort:

12 198

 

 

 

 

Befolkning utanför tätort:

3 860

 

 

 

 

I Bettna tätort:

384

 

 

 

 

I Flen tätort:

6 440

 

 

 

 

I Hälleforsnäs tätort:

1 608

 

 

 

 

I Malmköping tätort:

2 093

 

 

 

 

I Mellösa tätort:

549

 

 

 

 

I Orrhammar tätort:

215

 

 

 

 

I Skebokvarn tätort:

194

 

 

 

 

I Sparreholm tätort:

715

 

 

 

 

24 februari 2024