Delårsrapport & årsredovisning

Här hittar du information om kommunens delårsapporter och årsredovisning.

Delårsrapport

Varje år upprättar kommunen en delårsrapport den 31 augusti. Då följer nämnderna upp sina respektive verksamheter och ekonomi. De gör även en prognos hur pengarna beräknas användas under resten av året.

I delårsrapporten görs också en avstämning av hur nämnderna har arbetat för att uppnå kommunfullmäktiges beslutade mål.

Årsredovisning 

I samband med bokslut och årsredovisning sammanfattas det gångna årets resultat. Här sker också en uppföljning gentemot de mål som beslutats i kommunens strategiska plan. I årsredovisningen finns en koncernredovisning som är en sammanställning av kommunens och de kommunala bolagens resultat. Kommunens årsredovisning kan ses här nedan.

Kontaktuppgifter

  • Kontakt

    Telefonnummer:
    0157 - 43 00 00

    Besöksadress:
    Sveavägen 1, 642 81 Flen

24 februari 2024