Kommunikation & press

Här finns kontaktuppgifter till kommunalråd, oppositionsråd, kommunchef, förvaltningschefer och kommunikationsenheten. Här hittar du hittar även Flens kommuns grafiska profil.

Grafiska riktlinjer 

De grafiska riktlinjerna ska underlätta profileringen av kommunen och skapa positiva associationer till Sörmland. 

Kommunorganisationen använder sin kommunlogotyp med stadsvapnet i sin tjänsteutövning. Det ska vara lätt för omvärlden att se vilka verksamheter som bedrivs i kommunal regi.

Har du frågor om de grafiska riktlinjerna som du inte finner svar på här eller i den grafiska handboken är du välkommen att kontakta kommunikationsavdelningen. 

Katarina Ståhl
Teamledare kommunikationsenheten, kommunikationsstrateg, pressansvarig
0157- 43 00 06

Sofia Holmqvist
Kommunikationsstrateg
0157-43 03 74

Sofia Rutgård
Kommunikationsstrateg
0157-43 00 46

Tero Larsson
Kommunikatör
0157-43 00 05

E-post: kommunikation@flen.se

Kommunalråd
Ann-Charlotte Munter (S)
ann-charlotte.munter@flen.se
0157-43 00 10

Oppositionsråd
Emma Dahlin (M)
emma.dahlin@flen.se
0157-43 00 13

Kommunledningsförvaltningen
Håkan Bergsten, kommunchef
hakan.bergsten@flen.se
0157-43 00 01

Ekonomichef
Jeanette Lijesnic
jeanette.lijesnic@flen.se
0157-43 01 20

Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen
Lena Furén, barn- och utbildningschef
lena.furen@edu.flen.se
0157 – 43 02 00

Socialförvaltningen
Iris Pettersson, chef socialförvaltningen
iris.pettersson@flen.se
0157- 43 03 30

Kontaktuppgifter

  • Kommunikationsavdelningen

    Telefonnummer:
    0157 - 43 00 00

    Besöksadress:

    Sveavägen 1, 642 81 Flen

24 februari 2024