Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Kriget i Ukraina

Flens kommun följer utvecklingen med hänvisning till det pågående kriget i Ukraina och det förändrade säkerhetspolitiska läget.

På denna sida och undersidor samlar vi information med relevans till ovan nämnda samt följer upp aktuella frågeställningar. Längst upp på alla kommunens webbsidor kan du välja språkinställningar, däribland ukrainska och ryska.

Flens kommun agerar utifrån myndigheternas lägesbilder, råd och rekommendationer samt ser över krisberedskap och kontinuitetsplanering. Arbetet med att klargöra samverkansbehov och insatser som behöver göras i detta skedde pågår inom den egna organisationen.

Om du vill göra något för att hjälpa de som flyr kriget är det bästa sättet att skänka pengar till organisationer med 90-konton. Använd gärna etablerade organisationer för att säkerställa att rätt sorts hjälpinsatser når de behövande.

Ideella organisationer

Lokala initiativ

Även i Flen görs många insatser för att hjälpa flyktingar som har tagit sig till Sverige och till Flens kommun. Om du vill skänka saker eller på annat sätt engagera dig finner du länkar nedan till två lokala föreningars Facebooksidor.

Det ska understrykas att dessa är ideella föreningar som drivs utan Flens kommuns inblandning. Samarbete mellan kommunen och föreningarna kan dock förekomma, precis som i normalfall.

I Flens kommun finns skyddsrum i tätorterna Flen, Malmköping och Hälleforsnäs. Ansvaret för underhåll av dessa ligger hos fastighetsägaren.

MSB har uppdraget att genom kontroller se till att beståndet vårdas och upprätthålls.

Det finns många tankar hos barn och unga kring vad som händer i vår omvärld just nu. Här finns länkar som stöd i samtal med oroliga barn.

Sörmland Vatten har sammanställt några frågor och svar kring hanteringen av färskvatten i det fall de inte kan garantera leveransen.

Det är alltid viktigt att vara källkritisk. I tider av pågående konflikt i Sveriges närområde är det extra viktigt att tänka på. När etablerade medier bara är en av många källor till information har ansvaret för källkritiken i högre grad flyttats över till den enskilda individen. Här säkerställer också vi från kommunens sida att vi ger korrekt information.

Att vara källkritisk innebär att värdera den information man tar del av. Det betyder dels att förstå att vissa källor har högre trovärdighet än andra, dels att vara medveten om att avsändare av information har ett syfte. Att dela obekräftad information gynnar ofta fel intressen och felaktiga uppgifter kan påverka Sveriges förmåga.

Du hittar mer om källkritik och överskådliga checklistor på hemsidan krisinformation. All information som publiceras på krisinformation.se är bekräftad information från myndigheter och andra ansvariga aktörer.

Taggar:

Krig
Ukraina

Sidan uppdaterad: 2023-09-19

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll