Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Förskola & skola

På denna sida finns information kring vilken rätt till utbildning som flyktingar från Ukraina har.

Rätt till förskola

Om familjen har sökt asyl eller fått uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv hos Migrationsverket har de rätt till förskola på samma villkor som för svenska medborgare. Barn i åldrarna 1-12 har rätt till plats inom förskola och fritidshem om vårdnadshavaren förvärvsarbetar, studerar, är arbetslös (och aktivt söker arbete enligt 9 § lagen om arbetslöshetsförsäkring) eller är föräldraledig och omfattas av föräldraledighetslagen.

Allmän förskola
Alla barn i åldrarna 3-5 har rätt till det som kallas allmän förskola från och med augusti det år barnet fyller tre år. För allmän förskola finns inget krav på sysselsättning i form av arbete eller studier. Allmän förskola omfattar 15 timmar i veckan som brukar fördelas på tre timmar per dag. Verksamheten är avgiftsfri, måltider ingår inte.

Öppen förskola

På Familjecentralen i Flen finns en öppen förskola som erbjuder en avgiftsfri pedagogisk gruppverksamhet för barn som inte är inskrivna i förskola. På öppna förskolan är både vuxna och barn delaktiga i verksamheten. Ni får leka, sjunga och träffa andra barn och vuxna. Vi erbjuder gratis frukt till alla barn.

Rätt till grundskola

Om familjen har sökt asyl eller fått uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv hos Migrationsverket har familjen rätt till grundskola och kan göra ansökan. Kontakta Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen för frågor om ansökan etc.

Rätt till gymnasieskola

Precis som i fallet med förskola och grundskola gäller det att familjen har sökt asyl eller fått uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv hos Migrationsverket för att ha rätt till gymnasieskola. Dessutom måste ungdomen påbörja gymnasieutbildningen innan 18 års ålder.

Rätt till Vuxenutbildning & SFI

Asylsökande eller personer med tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet har inte rätt till svenska för invandrare (SFI) eller annan kommunal vuxenutbildning.

Det är viktigt att du registrerar dig

En förutsättning för att kunna få rätt till ersättningar och stöd är att du registrerar dig hos Migrationsverket. Detta bör du försöka göra omgående för att underlätta tiden i Sverige.

Registrering kan du göra både fysiskt och digitalt, men oavsett form behöver du vid något tillfälle besöka något av Migra­tions­ver­kets kontor.

Taggar:

Krig
Ukraina
Skola
Förskola

Sidan uppdaterad: 2023-10-03

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll