Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Till dig som kommer till Sverige från Ukraina

På denna sida finns kortfattad information till dig som kommit till Sverige från Ukraina.

Use the icon called ”språk” to choose your preferred language. It’s located in the top of  the page. 

På Migrationsverkets hemsida finns all relevant information som vänder sig till flyktingar från Ukraina samlat. Nedan information är delvis hämtad från deras sida. För att läsa mer, gå direkt till Migrationsverkets hemsida.

The County administration has a separate web page specifically for newly arrived in Sweden. It is translated into many languages.

If you get sick or have questions about healthcare, please visit Region Sörmlands web page for more information or call 1177. In case of emergency, dial 112.

EU:s mass­flykts­di­rektiv – uppe­hålls­till­stånd

Medlemsstaterna i EU har beslutat om att aktivera massflyktsdirektivet. Det betyder att du som är ukrainsk medborgare, eller har skyddsstatus i Ukraina och har lämnat landet efter den ryska invasionen, kan få omedelbart skydd i Sverige och ett tidsbegränsat uppehållstillstånd. För att omfattas av direktivet ska du ha lämnat landet den 24 februari 2022 eller senare.

Direkt vid ansökan kan du just nu få hjälp med mat och någonstans att bo om du har ett akut behov av det. När du har fått ditt tillstånd har du förutom mat och boende via Migrationsverket rätt att arbeta, söka grundläggande vård, skolgång för barn samt visst ekonomiskt bistånd i Sverige. Ingen individuell prövning sker.

Det finns regler för att ta in djur till Sverige men just nu råder force majeure-undantag för sällskapsdjur som kommer med sina ägare från Ukraina. Vilka åtgärder som är nödvändiga bedöms från fall till fall.

Djur som inte kontrollerats av tullpersonal måste till veterinär. Om ett sällskapsdjur från Ukraina befinner sig i Sverige utan att ha kontrollerats av tullpersonal vid gränsen, ska djuret så fort som möjligt tas till en veterinär. Veterinären kontrollerar djuret och dess handlingar, för att bedöma djurets rabiesstatus.

Det är viktigt att kontakta veterinären i förväg, eftersom djuret inte får komma i kontakt med andra djur eller besökare på kliniken. Man kan kontakta vilken veterinär som helst. I Flen finns bland andra Distriktsveterinärerna med mottagning på Orrögatan 16.

Jordbruksverket står för besökskostnaden vilket inkluderar basavgift, eventuell id-märkning, blodprov med antikroppsanalys, och andra åtgärder som det beslutas om.

På Jordbruksverkets hemsida går det att läsa mer om hur man ska hantera husdjur under rådande omständigheter. Informationen finns både på ukrainska och ryska.

Det är viktigt att du registrerar dig! 

En förutsättning för att kunna få rätt till ersättningar och stöd är att du registrerar dig hos Migrationsverket. Detta bör du försöka göra omgående för att underlätta din tid i Sverige.

Taggar:

Ukraina
Krig

Sidan uppdaterad: 2023-10-04

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll