Organisation och politik

En kommun består av flera olika beslutande organ. Här beskriver vi hur Flens kommun är organiserad.

Politisk organisation

Flens kommun är en politiskt styrd organisation. Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Fullmäktige utser kommunstyrelsen samt beslutar vilka nämnder som ska finnas och hur arbetet mellan dem ska fördelas.

Nämnderna ansvarar för den service som kommunen ska tillhandahålla sina invånare. Nämnderna fattar även beslut inom sina respektive verksamhetsområden och prioriterar hur verksamhetens budget ska fördelas. Under varje nämnd finns en förvaltning bestående av tjänstepersoner som arbetar efter de beslut som nämnden fattat.

Politisk organisation Politisk organisation

Klicka på bilden för en PDF-version.

Kontaktuppgifter

 • Demokratiservice

  E-post: ks@flen.se

  Postadress
  Demokratiservice
  Sveavägen 1
  642 81 Flen

24 februari 2024