Hitta din politiker

Här finns information om hur du kan kontakta de förtroendevalda i Flens kommun, vilka partier de representerar och vilka nämnder och bolag som är knutna till uppdraget.

en samling människor framför stadshuset i flen

Kommunstyrelsen i Flen 2023

Flens kommun vill underlätta för dig som medborgare att hitta de politiker som du önskar nå.

Du kan kan exempelvis söka efter en politiker, kontaktuppgifter, sammansättningen i en nämnd eller vilka representanter som finns från de olika partierna i nämnder, kommunstyrelsen eller övriga organ.

24 februari 2024