Ortsutveckling

Här hittar du mer information om hur arbetet med ortsutveckling bedrivs och hur du som medborgare kan engagera dig.

Vad menas med ortsutveckling?

Ortsutveckling är en del av kommunens långsiktiga arbete med kommun- och varumärkesutveckling. Ortsutvecklingen ska bidra till att kommunens vision uppnås, där man vill lyfta orternas olika särprägel på ett positivt sätt.

Ansök om medel för utvecklingsarbete 

Medel för utvecklingsarbete, så kallade Quickfix-medel, kan tilldelas idéer inom utvecklingsarbete på olika orter. Med medel menas ekonomiskt bidrag, som kan betalas ut för åtgärder eller insatser på orter där det finns ett pågående och aktivt utvecklingsarbete.

Medel kan sökas av enskilda, föreningar eller organisationer. Det är en fördel om idén är förankrad i det arbete som redan pågår på orten, och att bygderåd eller motsvarande är involverade. Information om detta kommer.

Bygdenätverk 

Bygdenätverket är till för att samla bygderåd och hembygdsföreningar i kommunen. Tillsammans kan man utbyta erfarenheter och därmed även kunna dra nytta av varandras kunskaper och idéer. Nätverket är även en viktig samarbetspartner för kommunen vad gäller ortsutveckling. Har du frågor eller vill du engagera dig? Ta kontakt med bygderåden på din ort. Kontaktuppgifter hittar du nedan.

Kontaktperson:

Clara Stenberg

E-post: bettnahf@gmail.com

Ordförande

Marina Karlsson

Telefon: 073-622 79 50

E-post: marinacarlsson66@gmail.com

Facebook: Facebook.se/halleforsnasbygderad

Jack Rydberg

Telefon: 0157-210 70, 070-575 97 91

Adress: Förrådsgatan 15, 642 60 Malmköping

E-post: jack@malmkopingscamping.se

Monica Andersson

Telefon: 0790-16 26 25

Adress: Högberga Skebokvarn, 642 91 Flen

E-post: hogberga@hotmail.com

Hemsida: www.skebokvarn.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ellert Karlsson

Telefon: 0157-710 30, 070-600 09 28

Adress: Årdala Sanneby Björknäs, 642 95 Flen

E-post: ellert@home.se

Kontaktuppgifter

22 februari 2024