Så kan du påverka

Flens kommun styrs av politiker som valts direkt av medborgarna. På så vis kan du som medborgare påverka och ha insyn i hur kommunen utför sina uppdrag via sina förvaltningar.

Medborgarna röstar om vem som ska företräda dem

Kommunen är uppdelad i förvaltningar där personal arbetar som kallas tjänstemän. Tjänstemän är anställda av kommunen och kallas för tjänstemannaorganisation. Till varje förvaltning finns också en nämnd med politiker som fattar de politiska besluten om verksamheten.

Vilka partier som ska företräda medborgarna väljs vart fjärde år genom allmänna val. Valresultatet avgör hur många representanter de olika partierna får i kommunens beslutande församlingar. Flens kommun har två heltidsarvoderade politiker – kommunalråd och oppositionsråd. I dagsläget är Ann-Charlotte Munter (S) kommunalråd, och Emma Dahlin (M) oppositionsråd. I övrigt sitter förtroendevalda som i huvudsak arbetar för kommunen på sin fritid och har ett annat arbete vid sidan om sitt förtroendeuppdrag

Förvaltningsorganisation

Inom den kommunala organisationen finns även en förvaltningsorganisation. Till de olika politiska nämnderna hör en förvaltning där anställda i kommunen arbetar för att utreda, planera och genomföra dels det som politikerna beslutar om, men också sådant som kommunen måste uppfylla enligt lag. Det kan gälla till exempel myndighetsutövning inom individ- och familjeomsorgen, brandskydd, livsmedels-, miljö- och brandskyddslagstiftning.

Ytterst ansvariga för kommunens verksamhet är politikerna i kommunfullmäktige där ledamöterna är direktvalda av kommunens invånare. Kommunfullmäktige väljer kommunstyrelse och ett antal nämnder för olika specialområden.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är Flens kommuns högsta beslutande organ och består av 39 mandat.

De 39 mandaten är 2022-2026 fördelade enligt följande:

 • Socialdemokraterna 12
 • Sverigedemokraterna 8
 • Moderaterna 7
 • Centerpartiet 4
 • Vänsterpartiet 4
 • Kristdemokraterna 2
 • Liberalerna 1
 • Miljöpartiet 1

Se kommunfullmäktige i webbtv

Kommunfullmäktiges sammanträden webbsänds och du kan följa dem via webben i direktsändning den aktuella mötesdagen. Tidigare sändningar finns tillgängliga i två veckor efter sändning. Om du vill se äldre sändningar, kontakta ks@flen.se.

Sammanträdesdatum

Här nedan ser du en sammanställning över sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder, råd och utskott år 2024.

Det är kommunfullmäktige som bestämmer i kommunen.

I kommunfullmäktige bestämmer politiker från de olika politiska partierna. Vid varje val röstar människorna i Flens kommun på det parti de vill ska bestämma.

Kommunfullmäktige består av 39 ledamöter och 24 ersättare. De kallas för mandat. Ett mandat är en plats och en röst. Hur många politiker från varje parti som får vara med i kommunfullmäktige beror på hur många röster varje parti får i valet.

I Flens kommunfullmäktige har:

 • Socialdemokraterna 12 mandat
 • Sverigedemokraterna 8 mandat
 • Moderaterna 7 mandat
 • Centerpartiet 4 mandat
 • Vänsterpartiet 4 mandat
 • Liberalerna 1 mandat
 • Kristdemokraterna 2 mandat
 • Miljöpartiet 1 mandat

Flens kommun har ett politiskt minoritetsstyre som består av partierna Socialdemokraterna och Centerpartiet.

Det betyder att de samarbetar och tar beslut tillsammans.

Men de kan också behöva prata med de andra partierna om sina beslut, eftersom de andra är fler till antalet.

Kommunfullmäktige träffas en gång i månaden. Förutom på sommaren. Du är välkommen att komma och lyssna när politikerna pratar. Det går också att se
sändningar direkt på internet.

Flens kommun har många verksamheter som är fördelade inom så kallade förvaltningar. Här kan du läsa om varje förvaltnings huvudsakliga uppdrag.

Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen

Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen har hand om skola och förskola, barnomsorgsplaceringar, val till grundskola och gymnasiet. De ansvarar även för kommunens kulturutbud och bibliotek.

Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen ger service till kommunstyrelsen, som är kommunens politiska ledning. Under kommunledningsförvaltningen ligger exempelvis demokratiservice, HR- och kommunikation, ekonomiavdelningen och IT-avdelningen.

Socialförvaltningen

Socialförvaltningen ansvarar för omsorg av äldre, funktionshindrade, ger stöd till barn och familj samt erbjuder behandling vid beroendeproblematik. Under socialförvaltningen ligger även kommunens vuxenutbildning och enheten för egen försörjning.

Kontaktuppgifter

 • Demokratiservice

  E-post: ks@flen.se

  Postadress
  Demokratiservice
  Sveavägen 1
  642 81 Flen

20 maj 2024