Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Krisberedskap

Här hittar du information om kommunens krisberedskap och hur du själv kan förbereda dig för en samhällskris. Du hittar även information om hur kommunen arbetar vid förhöjd beredskap.

bild på Mörkergrillning 

Foto: Melker Dahlstrand, MSB

Kommunens krisberedskap

Kommunen har ett så kallat geografiskt områdesansvar vid en samhällsstörning. Det innebär att man samverkar med de aktörer som är involverade och samordnar information till medborgare. Enligt lag har kommunen skyldighet att ha en god beredskap för kriser och samhällsstörningar.

Om en kris är så allvarlig att kommunens vanliga organisation inte är lämplig att hantera händelsen, kan en särskild organisation sättas in. Det kallas för krisstab och är anpassad för att klara av svåra situationer. Krisstabens uppgifter kan variera beroende på vad som inträffat, men handlar exempelvis om ledning, samordning av olika verksamheter, att informera alla som bor eller vistas i kommunen eller inhämta information om vad som har hänt. I vissa särskilt allvarliga situationer kan en krisledningsnämnd aktiveras för att leda kommunens arbete.

En del allvarliga olyckor kan också leda till att kommunen startar krisstöd för drabbade människor, så kallat psykosocialt omhändertagande (POSOM).

Så kan du förbereda dig för kris

Kan du klara dig själv minst en vecka utan el, telefon, mat och vatten i kranen? Här beskrivs vad du själv kan göra för att förbereda dig för en samhällskris. I en samhällskris kommer inte resurserna räcka till alla drabbade samtidigt, utan resurserna måste prioriteras för de mest utsatta. Andra behöver klara sig själva en tid.

Din egen krisberedskap i hemmet

Situationen i Ukraina — så arbetar Flens kommun

Rysslands invasion av Ukraina och det förändrade säkerhetsläget i Europa kan väcka känslor och frågor. Flens kommun följer händelseutvecklingen och för en nära dialog med ansvariga myndigheter och sina egna verksamheter. Kommunens grundläggande och viktigaste uppdrag är att upprätthålla den kommunala verksamheten.

Stöd till barn och unga

Det kan vara särskilt svårt för barn och unga att förstå vad som sker i Europa just nu. Nedan hittar du länkar som kan vara användbara i samtal och stöd.

Kontaktuppgifter

  • Beredskapssamordnare

    Nås på tel:
    0157-43 00 31

Taggar:

Krisberedskap
Förbered dig för kris
Situationen i Ukraina

Sidan uppdaterad: 2023-10-03

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll

bilden visar en polis vid en polisbil

Kommunpolis

​​Här hittar du mer information om kommunpoliserna i Flens kommun, deras öppettider och hur de kan hjälpa dig som kommuninvånare.

Polis

Kommunpolis

Öppettider poliskontoret

bild på brandbil

Räddningstjänst

Här hittar du information om räddningstjänstens arbete, deras utbildningar och vad som krävs för att bli deltidsbrandman i Flens kommun.

Räddningstjänst

Brandman

Heta arbeten

HLR-utbildning

bilden visar en vägskylt på sommaren

Olycksfall & personskada

Här finner du information om försäkringar, skadestånd och hur du anmäler in en skada eller olycka.

Olycksfallsförsäkring

Skadeanmälan

Olycksfall

Patientförsäkring

försäkring

försäkringar

skada