Hoppa till huvudinnehåll

Flens kommuns förvaltningar

Flens kommun har många verksamheter
de är fördelade på så kallade förvaltningar.
Här kan du läsa om det viktigaste
som varje förvaltning arbetar med.

Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen

Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen har hand om
barnomsorgsplaceringar,
val till grundskola och
gymnasiet.
De ansvarar för kommunens kulturutbud
och bibliotek.

Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen ger service
till kommunstyrelsen, som är kommunens
politiska ledning.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltnigen arbetar
med de planer som krävs när det
ska byggas något och ger bygglov.
Att vi ska ha en bra miljö
och säkra livsmedel.
De har ansvar för
gator, parker, parkering.
De ansvarar för kommunens badplatser,
idrottsanläggningar, småbåtshamnar och
ger stöd till föreningar.
Räddningstjänsten utför räddningsinsatser
vid olyckshändelser inom kommunen.

Socialförvaltningen

Socialförvaltningen ansvarar för
omsorg för äldre och funktionshindrade.
Stöd och rådgivning till barn,
ungdomar och vuxna. De ansvarar också för Vuxenutbildningen.