Hoppa till huvudinnehåll

Så arbetar kommunen

Kommunen är uppdelad i förvaltningar
där personal arbetar som kallas tjänstemän.
Till varje förvaltning finns också
en nämnd med politiker som fattar de
politiska besluten om verksamheten.

Barnomsorg, skola och äldreomsorg är
en del av verksamheterna i
Flens kommun kommun.

Det finns en förvaltning som hjälper
dem som har det svårt,
till exempel inte kan
betala hyra och mat.
Eller har problem med
alkohol eller narkotika
och personer med funktionshinder.

Det finns också olika förvaltningar
som ansvarar för till exempel
miljö, gator och parker,
kommunens lokaler, kultur,
fritid och gymnasieskolor.

Kommunen ska också ordna så
att det finns gator, avlopp,
vatten att dricka
och att soporna blir hämtade.

Kommunen bestämmer även hur
personer som bor i kommunen får bygga.

För att sköta allt i kommunen
behövs pengar.
Alla som bor och jobbar i kommunen
betalar pengar till kommunen.
Dessa pengar kallas skatt.