Företagsregister

Här hittar du information om Flens lokala företagsregister och hur du gör om du vill registrera ditt eget företag.

Människor som bor och verkar i Flen

Lokalt företagsregister

Det lokala registret visar vilka företag som finns i kommunen. Ett gemensamt register skapar förutsättningar för snabb dialog och kunskap om vilka resurser och kompetenser som finns i närheten. Saknas ditt företag i registret? Då kan du själv registrera det. Att vara med i registret är kostnadsfritt.

24 februari 2024