Hoppa till huvudinnehåll
Faktura och pengar

Upphandling

Samhällsekonomin påverkas av offentlig upphandling och genom att skapa goda affärer kan kommunerna bidra till hållbar utveckling och sund konkurrens på marknaden.

Kommunledningsförvaltningen, Ekonomiavdelningen, har ett övergripande ansvar för kommunens upphandlingar av varor och tjänster samt entreprenader. Upphandling görs på uppdrag av kommunens nämnder. En del på enskild nämnds begäran och andra via kommunstyrelsen som resulterar i kommungemensamma avtal.

I Sverige styrs upphandling och inköp till offentlig sektor i lagen om offentlig upphandling, LOU (SFS 2016:1145) samt lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, LUF (SFS 2016:1146). Dessa lagar bygger på EUs direktiv och förordningar om offentlig upphandling och bestämmelserna i LOU/LUF ska alltid tolkas mot bakgrund av EUs fem grundprinciper: icke-diskriminering, likabehandling, öppenhet (transparens), proportionalitet samt ömsesidigt erkännande.

Är ni företagare som gärna vill medverka i Flens kommuns upphandlingar och vill veta mer om kommunens avtal som exempelvis avtalstid och om/när upphandling planeras. Välkommen att kontakta Åsa Johansson på Ekonomiavdelningen. Kontaktuppgifter finner du längst ner på denna sida.

Kontakt

Kommunledningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen
0157-43 01 28
upphandling@flen.se

Relaterade länkar:

Författningssamling Flens kommun

Konkurrensverket

Upphandlingsmyndigheten

 

 

Sidansvarig: Åsa Johansson
Senast uppdaterad: 2021-04-09 15:39:46

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Åsa Johansson

Controller Inköp & Upphandling

0157 - 43 01 28