Hoppa till huvudinnehåll
Flygfoto över campingen i Malmköping

Foto: Patrik Wallner (2007)

Företagarstöd i coronavirusets spår

Med anledning av den senaste tidens utveckling gällande coronaviruset har Region Sörmland sammanfattat var man som företagare kan hitta aktuell och nödvändig information.

Angående stödpaket till lokala företag och föreningar – se längst ner på sidan.

Från och med nu kommer Region Sörmland att ha kontinuerliga digitala avstämningsmöten med de kommunala näringslivskontoren för kunskapsutbyte om läget i länets näringsliv samt samordning och utveckling av insatser.

Ytterligare stödinsatser diskuteras, men är inte beslutat ännu.

En diskussion pågår också mellan regionerna i Östra Mellansverige och med Tillväxtverket om Region Sörmland skulle kunna styra om insatser inom pågående projekt och inkomna projektansökningar för att anpassa dem till det rådande läget och även utveckla riktade insatser som näringslivet nu skulle behöva.

Här hittar du samlad info till företag med anledning av covid-19

Verksamt.se
Samlad information från myndigheter, kring det som är viktig för dig som företagare att känna till i samband med sjukdomen covid-19. Här finns även information på engelska.
Destinationsutveckling Sörmland
Ett samlat stöd för besöksnäringen. STUA och Almi Företagspartner AB finns för dig inom besöksnäringen och vi har ett stort nätverk som är beredda att ge dig akut stöd och rådgivning!
Regeringen
Mer information från regeringen gällande bland annat stöd och krispaket till företagare hittar du här.
Skatteverket
Om du som privatperson eller företag drabbas ekonomiskt på grund av coronaviruset, kan du ansöka om att få anstånd med att betala skatt. De nya reglerna föreslås börja gälla från och med 7 april 2020 men du kan söka retroaktivt från och med 1 januari 2020.
Tillväxtverket
Korttidspermittering innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidig som arbetstagaren får 90 procent av lönen. Staten täcker upp till tre fjärdedelar av kostnaden. Ansökan öppnar 7 april. Perioden som stödet kan omfatta är dock från den 16 mars och sex månader framåt och med möjlighet att ansöka om tre ytterligare månader.
Försäkringskassan
Regeringen föreslår att staten tillfälligt tar hela kostnaden för alla sjuklönekostnader under april och maj. Även du som egenföretagare ersätts genom att du får en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14. Försäkringskassan väntar på ett beslut innan mer information om hur man går tillväga.
Region Sörmland
Med anledning av den senaste tidens utveckling gällande covid-19 har Region Sörmland sammanfattat var du som företagare kan hitta aktuell information. Länkarna på sidan uppdateras hela tiden med aktuell information.

Finansiellt stöd från Riksbanken
Riksbanken har beslutat att låna ut pengar för att hjälpa företag som drabbas ekonomiskt till följd av coronaviruset och covid-19. Det är företagets bank som sedan förmedlar pengarna vidare till företagen.
Riksbanken erbjuder bankerna upp till 500 miljarder kronor som sedan kan förmedlas vidare till dig som driver företag med verksamhet i Sverige.

Stödpaket till det lokala näringslivet

22 mars 2021 fattade kommunfullmäktige beslut om ett stödpaket till det lokala näringslivet med anledning av pandemin covid-19. Det innebär följande:

  • Näringslivskontoret får i uppdrag att stötta företag i kommunen att söka de statliga stöd som ges till näringslivet. Gäller även hyresrabatten för vissa utsatta branscher.
  • Restauranger kan öppna sina uteserveringar omedelbart (om Polisen beviljar ansökan) och ha öppet fram till 2021-09-30. Möjlighet till större markupplåtelser än vanligt för uteserveringar-till och med 2021-09-30.
  • Kommunen ska underlätta för butiker som i mindre skala vill flytta ut sin verksamhet på gatan – gäller fram till 2021-09-30.
  • Företag kan ansöka om betalningsanstånd om företagets omsättning minskat mer än 40 procent på grund av restriktionerna till följd av Covid-19 pandemin, på markarrenden och hyror i kommunägda och av Flens kommunfastigheter AB eller Flens bostads AB ägda lokaler och anläggningar för företag till och med 2021-09-30.
  • Betalningsanstånd kan också ges till företag om företagets omsättning minskat mer än 40 procent på grund av restriktionerna till följd av Covid-19 pandemin, på tillstånd- och tillsynsavgifter enligt bland annat miljöbalken, plan- och bygglagen samt tobakslagen och övriga taxor inom samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde för företag till och med 2021-09-30.
  • Återbetalning av tillsynsavgift för livsmedelskontroll, vid förfrågan, avseende caféer, pizzerior etcetera, gäller från augusti 2020 till juni 2021, om företagets omsättning minskat mer än 40 procent på grund av restriktionerna till följd av Covid-19 pandemin.
  • Ingen tillsynsavgiften enligt alkohollagen tas ut för 2021 för de som har serveringstillstånd.
  • Ingen kostnad tas ut för cateringtillstånd av alkohol från 2020-12- 01 till och med 2021-09-30.
  • Betaltiderna till kommunens leverantörer kortas ner genom skyndsam hantering av fakturor och betalning av dessa för att på så sätt bidra till att stärka företagens likviditet till och med 2021-09-30.

För att ansöka – använd blanketterna nedan.

En individuell prövning sker i varje enskilt fall. Vill du ansöka om betalningsanstånd för fler än en faktura, måste du lämna en ansökan för varje faktura. Observera att företaget/föreningen först måste få en faktura.

I kontakt med Flens kommun behöver du kunna lämna uppgifter om fakturanummer, kundnummer, uppgift om längd på önskat anstånd samt kontaktuppgifter.

Anmälan och eventuella frågeställningar skickas till:

samhallsbyggnad@flen.se

Eller med post till: Flens kommun, Samhällsbyggnad, 642 81 Flen.

Sidansvarig: Mikael Larsson
Senast uppdaterad: 2021-03-26 11:46:25

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Mikael Larsson

Näringslivschef

0157 - 43 01 40

Pernilla Hagström

Turismansvarig

0157 - 43 09 98