Hoppa till huvudinnehåll
Flygfoto över campingen i Malmköping

Foto: Patrik Wallner (2007)

Företagarstöd i coronavirusets spår

Här är restriktionerna och åtgärderna som gäller för näringsliv och arbetsliv, uppdaterat januari 2022.

Allvarlig sjukdom ökar kraftigt bland ovaccinerade personer just nu, både inom intensivvården och slutenvården. Den ligger fortfarande lågt bland vaccinerade personer. Antalet intensivvårdade per 100 000 invånare är tolv gånger högre bland ovaccinerade än bland vaccinerade personer.

Följande åtgärder för dig som driver verksamhet gäller från och med 12 januari, i kombination med tidigare rekommendationer.

  • Serveringsställen. Krav om max åtta personer per sällskap, 1 meter mellan sällskapen och enbart sittande gäster. Stängning senast kl 23.
  • Butiker och handelsplatser. Krav finns på minst 10 kvm per person för att undvika trängsel.
  • Platser för kultur och fritidsverksamheter. Krav på 10 kvadratmeter per person för att undvika trängsel. Undantag för verksamheter som riktar sig enbart till barn- och unga, till exempel träningar och tävlingar.
  • Mässor. För mässor med fler än 50 deltagare kommer vaccinationsbevis att krävas. Dessutom finns krav på en yta på minst 10 kvm per person.
  • Cuper och läger inomhus. Avrådan förlängs med omprövning den 31 januari. Träningar och tävlingar i ordinarie seriespel kan däremot genomföras med riskreducerande åtgärder.
  • Vuxenutbildningar och lärosäten. För lärosäten utvecklas rekommendationen om delvis distansundervisning för att glesa ut i undervisningslokalerna, men ska inte gälla som en heltidsåtgärd. Praktiska moment, som exempelvis examinationer samt övrig vuxenutbildning, bör fortsatt genomföras med riskreducerande åtgärder på plats.
  • Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus. Vid arrangemang på fler än 20 deltagare tillåts enbart sittande deltagare och deltagarna ska delas upp i sällskap på maximalt 8 personer. Det ska också vara minst 1 meter mellan sällskapen.
  • Undantag finns för religiösa ceremonier där stående deltagare tillåts. För arrangemang med fler än 50 deltagare krävs vaccinationsbevis i tillägg till övrig reglering.
  • Arbeta hemifrån om möjligt. Alla bör arbeta hemifrån när arbetet så tillåter. Bara arbetstagare som behöver vara på plats ska vara det.

Information om stöd och regler för företag

Verksamt.se
På verksamt.se hittar du samlad och uppdaterad information om allt som gäller stöd, ekonomiska lättnader för verksamheter, omsättningsstöd och vaccinpass. Här hittar du mer om det aktuella omställningsstödet.
STUA
Här hittar du information om STUAs stödinsatser riktade till företag i Sörmland.
Destinationsutveckling Sörmland
Ett samlat stöd för besöksnäringen. STUA och Almi Företagspartner AB finns för dig inom besöksnäringen och vi har ett stort nätverk som är beredda att ge dig akut stöd och rådgivning!
Regeringen
Mer information från regeringen gällande bland annat stöd och krispaket till företagare hittar du här.
Skatteverket
Om du som privatperson eller företag drabbas ekonomiskt på grund av coronaviruset, kan du ansöka om att få anstånd med att betala skatt. De nya reglerna föreslås börja gälla från och med 7 april 2020 men du kan söka retroaktivt från och med 1 januari 2020.
Tillväxtverket
Korttidspermittering innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidig som arbetstagaren får 90 procent av lönen. Staten täcker upp till tre fjärdedelar av kostnaden. Ansökan öppnar 7 april. Perioden som stödet kan omfatta är dock från den 16 mars och sex månader framåt och med möjlighet att ansöka om tre ytterligare månader.
Försäkringskassan
Regeringen föreslår att staten tillfälligt tar hela kostnaden för alla sjuklönekostnader under april och maj. Även du som egenföretagare ersätts genom att du får en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14. Försäkringskassan väntar på ett beslut innan mer information om hur man går tillväga.
Region Sörmland
Med anledning av den senaste tidens utveckling gällande covid-19 har Region Sörmland sammanfattat var du som företagare kan hitta aktuell information. Länkarna på sidan uppdateras hela tiden med aktuell information.

Sidansvarig: Mikael Larsson
Senast uppdaterad: 2022-01-14 09:17:03

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Mikael Larsson

Näringslivschef

0157 - 43 01 40

Pernilla Hagström

Turismansvarig

0157 - 43 09 98