Hoppa till huvudinnehåll

Stockholms Business Alliance SBA

Stockholm Business Alliance (SBA) där Flens kommun är medlem är ett samarbete mellan kommuner i Stockholm och Mälarregionen. Alliansen har bildats för att utveckla det näringspolitiska arbetet i regionen. Internationellt marknadsför sig alliansen under det gemensamma budskapet Stockholm – The Capital of Scandinavia.

Regionen konkurrerar på den internationella arenan där kampen om företagsetableringar, besökare och var människor vill bosätta sig blir allt hårdare. Stockholm-Mälarregionen är redan Skandinaviens naturliga mittpunkt, ekonomiska centrum och tongivande kulturstad. För att behålla den positionen i framtiden måste regionens kommuner tillsammans utveckla former för ett framgångsrikt samarbete.

Partnerskapet är ett konkret exempel på hur kommunerna regionen gemensamt arbetar för att förbättra de lokala etableringsförutsättningarna och ge bättre service till företagen, så att fler företag attraheras till att etablera sig här och bidra till regionens tillväxt.

Som ett led i att nå målet att år 2010 vara Norra Europas ledande tillväxtregion, att vara tredje bästa regionen i Europa när det gäller marknadsföring samt den region i Europa som har bäst investeringsfrämjande verksamhet – uppträder regionen under det gemensamma varumärket ”Stockholm – The Capital of Scandinavia”.

Alliansen har tagit fram en gemensam webbplats som vänder sig till utländska investerare. Där hittar du också information om vilka kommuner som ingår i alliansen samt vilka förutsättningar som råder, kontaktuppgifter mm.

Läs mer på den gemensamma webbplatsen: www.stockholmbusinessregion.se kan du läsa mer om samarbetet mellan kommunerna i Stockholm och Mälardalsregionen.

Sidansvarig: Frida Vidén
Senast uppdaterad: 2022-09-02 11:27:33

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Frida Vidén

Näringslivschef & Arbetsmarknadsstrateg

0157 - 43 00 92