Hoppa till huvudinnehåll
Sörmlands hjärta ovanpå oskarp bakgrundsbild

Handlingsplan

Syftet med vår handlingsplan är att klargöra kommunens roll inom näringslivsområdet och vilka möjligheter kommunen har att påverka utvecklingen.

Handlingsplanen kartlägger hot och möjligheter och identifierar ett antal insatsområden (mål). Till vart och ett av dessa insatsområden knyts konkreta och uppföljningsbara mål.

Inom en kommun är det många intressen som ska tillgodoses, både allmänna men också näringslivsrelaterade. Näringslivs- och sysselsättningsfrågorna intar en central roll i kommunens utvecklingsarbete. Frågornas centrala betydelse understryker vikten av att hela kommunens förvaltningsorganisation engageras i detta arbete, för att skapa förutsättningar för kommunens utveckling.

För att nå framgång i detta arbete är det också viktigt att engagera fler krafter än enbart de kommunala. En avgörande förutsättning för ett framgångsrikt arbete med näringslivs- och sysselsättningsfrågorna är att arbetet präglas av långsiktighet och en partipolitisk samsyn. Vikten av detta framhålls ofta av företrädare för näringslivet och kan inte nog betonas.

Sidansvarig: Frida Vidén
Senast uppdaterad: 2023-01-12 11:36:36

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Frida Vidén

Näringslivschef & Arbetsmarknadsstrateg

0157 - 43 00 92