Hoppa till huvudinnehåll

Förskola och skola

Här finns information om tillstånd, regler och anmälan för dig som ska starta eller som driver förskola eller skola.

Förskola

Starta förskola
För dig som planerar att starta en privat förskola finns det några steg att gå igenom för att komma igång.

Ansökan för godkännande och bidrag
Information och ansökan om godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola.

Anmälan om förändring
Ändringar av betydelse för den enskilda verksamheten ska omgående och skriftligen anmälas till förvaltningen.

Lokaler och omgivning

Bygglov och startbesked
Uppgifter om hur du söker bygglov och startbesked när du ska bygga nytt, bygga om eller bygga till i din verksamhetslokal.

Registrering av livsmedelsverksamhet
Om du ska driva en skolrestaurang eller någon annan typ av livsmedelsverksamhet ska du skicka in en anmälan om registrering till miljöskyddskontoret.

Avlopp
Avloppsreningsverken är anpassade för att ta hand om spillvatten som är förorenat motsvarande vad som kommer från hushållen. Om företag behöver släppa ut smutsigare vatten än så, kan man i vissa fall få göra det mot en avgift.

Fettavskiljare
De verksamheter som hanterar och tillverkar livsmedel ska installera fettavskiljare för att motverka stopp i ledningsnätet.

Farligt avfall
Som företagare är du ansvarig för avfallshanteringen.

Kylanläggningar
Vid innehav av köldmedier som finns i kylar, frysar, värmepumpar finns det riktlinjer att följa.

Brandsäkerhet
Vid frågor som gäller eldning och brandfarliga varor i din verksamhet hittar du information på Räddningstjänstens webbsidor.

Hälsa och hygien
Undervisningsverksamheter som skolor och förskolor behöver anmälas till miljökontoret. Det gäller även vid större förändringar.

Sophämtning och matrester
Du som driver ett företag är ansvarig för avfallshanteringen.

Mat och dryck

Livsmedel
Om livsmedel i din verksamhet, registrering, egenkontroll och avgifter. Vid användande av dricksvatten som kommer från egen brunn finns information här.

Skola

Starta skola
För dig som planerar att starta en privat skola finns det några steg att gå igenom för att komma igång.

Anmälan om förändring
Ändringar av betydelse för den enskilda verksamheten ska omgående och skriftligen anmälas till förvaltningen.

Lokaler och omgivning

Bygglov och startbesked
Uppgifter om hur du söker bygglov och startbesked när du ska bygga nytt, bygga om eller bygga till i din verksamhetslokal.

Registrering av livsmedelsverksamhet
Om du ska driva en skolrestaurang eller någon annan typ av livsmedelsverksamhet ska du skicka in en anmälan om registrering till miljöskyddskontoret.

Avlopp
Avloppsreningsverken är anpassade för att ta hand om spillvatten som är förorenat motsvarande vad som kommer från hushållen. Om företag behöver släppa ut smutsigare vatten än så, kan man i vissa fall få göra det mot en avgift.

Fettavskiljare
De verksamheter som hanterar och tillverkar livsmedel ska installera fettavskiljare för att motverka stopp i ledningsnätet.

Farligt avfall
Som företagare är du ansvarig för avfallshanteringen.

Kylanläggningar
Vid innehav av köldmedier som finns i kylar, frysar, värmepumpar finns det riktlinjer att följa.

Brandsäkerhet
Vid frågor som gäller eldning och brandfarliga varor i din verksamhet hittar du information på Räddningstjänstens webbsidor.

Hälsa och hygien 
Undervisningsverksamheter som skolor och förskolor behöver anmälas till miljökontoret. Det gäller även vid större förändringar.

Brandfarliga varor
Hantering av större mängder brandfarlig vara kräver tillstånd hos Flens räddningstjänst.

Explosiva varor
Enligt lag krävs tillstånd för den som hanterar eller importerar explosiva varor som sprängämnen, tändmedel, ammunition, krut och pyrotekniska artiklar. Ansökan av tillstånd görs hos Flens räddningstjänst.

Sophämtning och matrester
Du som driver ett företag är ansvarig för avfallshanteringen.

Mat och dryck

Livsmedel
Om livsmedel i din verksamhet, registrering, egenkontroll och avgifter. Vid användande av dricksvatten som kommer från egen brunn finns information här.

Övriga tillstånd

Egenkontroll

Förvaltarfrihetsbevis

Grävtillstånd

Rivningsanmälan

Lägg till i evenemangskalendern

Schaktning

Värmepumpar

Sidansvarig: Frida Vidén
Senast uppdaterad: 2022-09-02 11:22:26

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Frida Vidén

Näringslivschef & Arbetsmarknadsstrateg

0157 - 43 00 92

Sofia Rutgård

Kommunikationsstrateg

0157 - 43 00 46