Hoppa till huvudinnehåll

Hotell och vandrarhem

Här finns information om tillstånd, regler och anmälan för dig som ska starta eller som driver hotell eller vandrarhem.

Checklista
Ta reda på vilka tillstånd du behöver söka och vilka uppgifter du ska lämna för att komma igång. Du hittar checklistan på verksamt.se/startahotell

Hotell och vandrarhem

Lokaler och omgivning

Bygglov och start/slutbesked
Uppgifter om hur du söker bygglov och startbesked när du ska bygga nytt, bygga om eller bygga till i din verksamhetslokal.

Registrering av livsmedelsverksamhet
Om du ska driva en restaurang, livsmedelsbutik, matvagn, näthandel med livsmedel eller någon annan typ av livsmedelsverksamhet ska du skicka in en anmälan om registrering till miljökontoret.

Avlopp
Avloppsreningsverken är anpassade för att ta hand om spillvatten som är förorenat motsvarande vad som kommer från hushållen. Om företag behöver släppa ut smutsigare vatten än så, kan man i vissa fall få göra det mot en avgift.

Fettavskiljare
De verksamheter som hanterar och tillverkar livsmedel ska installera fettavskiljare för att motverka stopp i ledningsnätet.

Kylanläggningar
Vid innehav av köldmedier som finns i kylar, frysar, värmepumpar finns det riktlinjer att följa.

Farligt avfall
Som företagare är du ansvarig för avfallshanteringen.

Brandsäkerhet
Vid frågor som gäller eldning och brandfarliga varor i din verksamhet hittar du information på Räddningstjänstens webbsidor.

Uteservering
Vid uteservering på kommunens mark ska det anmälas till tekniska avdelningen. Vid offentlig plats bör tillstånd sökas hos Polisen.

Skyltar, banderoller och digitala skärmar
Tillstånd söks hos Polisen, även för exempelvis container och byggställning. Vid skyltning på planlagt område behöver bygglov sökas.

Hygienisk verksamhet
Många företag och verksamheter påverkar vår hälsa och livskvalitet. En del av dessa ska anmäla sin verksamhet.

Sophämtning och matrester
Du som driver ett företag är ansvarig för avfallshanteringen och alla verksamheter i Flens kommun ska sortera ut sitt matavfall i gröna påsen.

Trottoarpratare/gatuskylt
Bygglov/anmälan för trottoarpratare.

Mat och dryck

Livsmedel
Om livsmedel i din verksamhet, egenkontroll och avgifter.

Alkoholservering
Servering av alkoholdrycker kräver serveringstillstånd.

Folkölsförsäljning
Du måste anmäla servering eller försäljning av folköl i den kommun där försäljningen sker.

Försäljning

Tobaksförsäljning
Anmälan av försäljning av tobak och e-cigaretter.

Övriga tillstånd

Egenkontroll

Förvaltarfrihetsbevis

Grävtillstånd

Rivningsanmälan

Lägg till i evenemangskalendern

Schaktning

Värmepumpar

Sidansvarig: Frida Vidén
Senast uppdaterad: 2022-09-02 11:18:04

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Frida Vidén

Näringslivschef & Arbetsmarknadsstrateg

0157 - 43 00 92