Hoppa till huvudinnehåll

Bildningscentrum Stenhammarskolan

Skolan planeras för 600 elever från förskoleklass till sjätte klass.

Byggnaden, som får tegelfasad med detaljer i plåt, uppförs i suterräng och omfattar ca 6 000 kvadratmeter. Den kommer bestå av tre delar som binds samman av ett runt trapphus i mitten. Stora glaspartier öppnar upp mot skolgården för att släppa in mycket dagsljus. Utformningen av skolgården kommer att anpassas till utomhuslek och utomhuspedagogik.
I den nya skolbyggnaden kommer klassrum, slöjdsalar, elevhälsa och administration inrymmas. Det blir också ett mottagningskök och en matsal. Lokalerna ska även användas till fritidsverksamhet.