Hoppa till huvudinnehåll
SCB medborgarundersökning

Medborgarundersökning skickats ut i Flen

Vad tycker du om Flens kommun? Om skolan, äldreomsorgen, gator, parker och kommunikationer? Vad är vi bra på och vad kan förbättras?

Flensbornas syn på kommunen är värdefull för oss.

SCB:s Medborgarundersökning har skickats ut till 1200 invånare i Flen som får den här enkäten. Du kan välja mellan att använda webbenkäten eller att svara på papper. Det kommer inte att framgå vad just du har svarat när resultaten presenteras. Med dina svar bidrar du till att förbättra kommunens service.

Tack för att du svarar!

https://www.scb.se/med

Arkiv