Hoppa till huvudinnehåll

39 åtgärder i samarbete för att nå miljömål

Södermanlands miljö- och klimatråd har idag beslutat om länets andra åtgärdsprogram för miljömålen. 39 åtgärder har prioriterats fram av aktörer i länet och 18 organisationer har meddelat att de kommer att delta i arbetet med åtgärderna.

Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö är ett regionalt åtgärdsprogram som ska skapa förutsättningar för att nå våra miljömål. Programmet stimulerar en ökad samverkan och ska leda till insatser i det regionala miljöarbetet.

Länsstyrelsen har uppdrag att utveckla ett regionalt åtgärdsprogram för att nå miljömålen. Programmet ska utvecklas och genomföras i bred förankring i länet. Miljö- och klimatrådets organisationer har varit viktiga aktörer, men även fler har deltagit. Rådets organisationer har bidragit i processen med att prioritera fram de åtgärder som nu finns med och är också viktiga för att genomföra åtgärderna.

Södermanlands första åtgärdsprogram gällde för perioden 2015–2020, och det var i och med det som länets miljö- och klimatråd bildades. Nu har miljö- och klimatrådet beslutat om det andra åtgärdsprogrammet som ska gälla fram till 2026.

Åtgärdernas temaområden

Åtgärderna har tagits fram inom fyra olika temaområden; Begränsa klimatpåverkan, Levande skogar och landskap, Hållbart samhälle och Livskraftiga vatten. Vissa åtgärder handlar om att utveckla nätverksforum, andra om att ta fram kunskapsunderlag, anordna utbildningsinsatser och vissa är i form av fysiska insatser. Men alla har som utgångspunkt att de ska genomföras i samverkan av aktörer som är verksamma i länet.

Att genomföra åtgärdsprogrammet i bred förankring är viktigt för att samla länets krafter. Ett stärkt samarbete gör att de sammantagna resurserna för miljöarbetet i länet kan användas mer effektivt och nå bättre resultat. Tillsammans ska vi arbeta för att nå våra miljömål och rådets vision:

”Södermanlands lokala värden bevaras och stärks genom enat miljö- och klimatarbete”

Om Södermanlands miljö- och klimatråd

Södermanlands miljö- och klimatråd bildades 2015, i samband med att länsstyrelsen arbetade fram sitt första regionala åtgärdsprogram för att nå miljömålen. Länsrådet Johanna Sandwall är ordförande. Miljö- och klimatrådets syfte är att vara en arena för en bred diskussion kring de viktigaste miljöutmaningarna i länet och de prioriteringar av åtgärder som bör göras. Rådet är den samordnande kraften i länet för att arbeta med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. Rådet är rådgivande till arbetet och är styrgrupp för åtgärdsprogrammet.

I Miljö- och klimatrådet ingår Länsstyrelsen i Södermanlands län, BioDriv Öst, Energikontoret i Mälardalen, LRF Södermanland, Mälardalens universitet, Region Sörmland, Skogsstyrelsen, Agro Sörmland och länets nio kommuner.

Utöver dessa organisationer har också Nyköpingsåarnas vattenvårdsförbund och Öknaskolan åtagit sig att genomföra åtgärder i programmet.

Kontaktperson:

Hanna Grimstedt, Miljömålssamordnare Länsstyrelsen i Södermanlands län, hanna.grimstedt@lansstyrelsen.se, 010- 223 43 83

Mer information:

Den 26 oktober kl. 09.30- 10.15 hålls ett lanseringsmöte för åtgärdsprogrammet. Vill du veta mer om programmet och om hur arbetet kommer te sig framöver är du välkommen att anmäla dig till mötet här. Välkommen till lanseringsmöte av ÅFM | Länsstyrelsen Södermanland (lansstyrelsen.se)

Du kan läsa mer om Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö på denna sida. Åtgärdsprogram inom miljömål | Länsstyrelsen Södermanland (lansstyrelsen.se)

Arkiv