NyheterStöd & omsorg

Klart med ny socialförvaltningschef

Rekryteringen av en ny chef för socialförvaltningen är nu klar.

Publicerad: 24 maj 2019
Sektion:

Omorganisation och konstaterad arbetsbrist inom socialförvaltningen

Idag måndag 18 mars har facklig förhandling genomförts mellan Flens kommun som arbetsgivare och fackliga organisationer som är berörda med anledning av socialförvaltningens underskott.

Vinterbild - Stadshuset från Stadshusparken i Flen.

Angående anställningsstopp och befarad övertalighet i socialförvaltningen

Till följd av socialförvaltningens stora budgetunderskott som vid årsskiftet var - 54,9 miljoner kronor har tillförordnad socialförvaltningschef Annika Larsson Maspers beslutat om anställningsstopp inom förvaltningen från och med 2019-01-28 och tills vidare.

Publicerad: 31 januari 2019
Sektion:

Grannsamverkan

Flens kommun stödjer Grannsamverkan

Publicerad: 25 januari 2019
Sektion:

Välkomna till föräldrautbildning

Efterfrågan har lett till att det i februari startar en COPE-utbildning för somaliska föräldrar med barn i ålder 3 till 12 år.

Publicerad: 17 januari 2019
Sektion:

Arkiv