Hoppa till huvudinnehåll
Kartbild över gamla lötenskolan

Ålidenskolans idrottshall

Vi har mottagit synpunkter och uppmärksammat diskussioner gällande Ålidenskolans idrottshall. Vi vill därför informera om bakgrund, nuläget och framtida användning av lokalen.

Lötenskolan, som lades ned när nya skolan på Stenhammar blev klar till höstterminen 2018, bestod av en skolbyggnad och en idrottshall. Skolbyggnaden är idag ombyggd till boende som hyrs av Socialförvaltningen. När Piggelinhallen vid nya skolan blev klar sade Samhällsbyggnadsförvaltningen upp hyreskontraktet på idrottshallen och FKAB har sedan höstterminstarten 2019 hyrt ut idrottshallen till Ålidenskolan som idag har hyreskontrakt till och med vårterminen 2021.

Hyresintäkterna täcker bara en mindre del av FKAB:s kostnader för att hålla idrottshallen igång. Mot bakgrund av den dåliga ekonomin i idrottshallen och kommunens krav på lokaleffektivisering meddelade FKAB Ålidenskolan sommaren 2020 att man tittar på att nyttja idrottshallen på annat sätt och på det viset minska kommunens behov av externt förhyrda lokaler. En försäljning av byggnaden till Ålidenskolan diskuterades och hyresöverenskommelse träffades så att skolan kunde hyra idrottshallen medan olika alternativ analyserades. En svårighet vid en försäljning är bland annat att undercentralen som förser Socialförvaltningens boende med värme och varmvatten ligger i byggnaden.

För närvarande tittar FKAB på två spår för idrottshallen. Antingen försäljning till Ålidenskolan om man kan komma överens om en affär och att problemet med värmecentralen kan lösas. Alternativt behåller FKAB idrottshallen som då kommer att nyttjas för annan verksamhet och inte kommer att vara möjlig att använda för idrott. Detta beror på utfallet av utredningar av andra lokaleffektiviseringsprojekt. Det utredningsarbetet pågår för fullt.

FKAB är ett kommunalt fastighetsbolag med uppdrag att förse kommunala verksamheter med goda verksamhetslokaler samt att ha en fastighetsportfölj anpassad för det kommunala behovet. Det innebär att bolaget inte har något ansvar för att förse andra verksamheter med lokaler, men att en försäljning till Ålidenskolan är fullt möjlig om det är lämpligt ur ett ekonomiskt perspektiv.

Arkiv