Hoppa till huvudinnehåll
Årsräkning

Angående SVT:s sändning om överförmyndare

Med anledning av gårdagens (12 december) sändning i SVT Nyheter Sörmlands vill överförmyndaren i Flens kommun klargöra några saker som eventuellt kan ha väckt frågor.

I sändningen tas det upp ett bedrägeribrott som uppdagades 2013 på överförmyndaren i Flens kommun. I det ärendet är ansvarig tjänsteman och den anhöriga som var inblandad dömda och barnen som drabbats har återfått sina tillgångar. Sedan dess har ytterligare fyra polisanmälningar gjorts av överförmyndaren i Flens kommun – två mot den tidigare överförmyndaren och två mot ställföreträdare.

Överförmyndaren granskar alla akter och årsräkningar mycket noggrant för att eventuella oegentligheter ska uppdagas.

När överförmyndaren uppmärksammar att någon, på grund av en ställföreträdare, lidit ekonomisk skada görs polisanmälan. Under 2017 har överförmyndaren gjort en polisanmälan av denna anledning. Den huvudmannen har idag en ny god man, en jurist, som driver frågan för huvudmannens räkning gentemot den tidigare gode mannen.

– Vi har många gode män som gör ett fantastiskt bra arbete för sina huvudmän. Ingen skugga ska falla över dem i det här sammanhanget, säger Arne Lundberg, överförmyndare i Flens kommun.

Arkiv