Hoppa till huvudinnehåll
Affärsman med sina kollegor på kontoret

Är du en småföretagare som vill utvecklas?

Sörmländska småföretagare har nu möjligheten att ansöka om stöd så kallade affärsutvecklingscheckar. Du kan få upp till 250 000 kronor för internationalisering för att nå en ny eller bredda ut en existerande marknad.

Syftet med checkarna
Målet med satsningen på affärsutvecklingscheckarna är att öka konkurrenskraften och i förlängningen göra det möjligt för ditt företag att nyanställa.

Checkarna är ett stöd till små företag som vill förbereda för en internationalisering för att nå en ny marknad, eller som redan säljer utomlands och vill bredda marknaden ytterligare. Checken ska användas till att köpa in extern kompetens och/eller projektanställa för att förbereda en internationalisering.

Hur mycket kan jag få?
Företag kan beviljas medel på mellan 50 000 och 250 000 kronor. Företagen måste själva stå för minst hälften av de externa projektkostnaderna.

Besluten om vilka som får stöd fattas i ett partnerskap bestående av Regionförbundet Sörmland och Almi.

Vem kan söka?

Affärsutvecklingscheckarna riktar sig till företag som:

  • Vill växa.
  • Har 2-49 anställda.
  • Företaget ska ha en omsättning på minst 3 miljoner kronor och högst 10 miljoner Euro.
  • Företaget ska ha en god ekonomi.

Sista dag för intresseanmälan är 30 mars och 21 september.

För mer information samt möjligheten att skicka in intresseanmälan hittar du på Region Sörmlands webbsida.

Arkiv