Hoppa till huvudinnehåll
Pojke tittar fram bakom röd gardin

Är du kulturaktör i Flen?

Vi vill veta vad du tycker! I projektet "Kreativa Flen" kommer vi nu samla in synpunkter från dig som är kulturaktör i Flens kommun för att förbättra förutsättningarna för kultur och kreativitet i Flens kommun.

Projektet “Kreativa Flen” drivs av näringslivskontoret och Barn- utbildnings- och kulturförvaltningen i Flens kommun. Syftet är att analysera och förbättra förutsättningarna för kulturen och de kreativa näringarna (KKN) i Flen. Genom att knyta samman kulturskapare, kreatörer, beställare, och arrangörer kan kulturen i kommunen synliggöras och främjas. Nya möten, samarbeten och kulturella upplevelser kan förverkligas, om vi känner till varandra och samverkar på nya sätt.

Läs mer om projektet Kreativa Flen

Som ett led i projektet “Kreativa Flen” har kommunen bjudit in kulturskapare, kreatörer, arrangörer och beställare som är verksamma inom de kulturella och kreativa näringarna i Flens kommun att säga vad de tycker. Enkäten har gått ut till de aktörer som vi känner till, men är öppen även för andra som känner att de tillhör ovan nämnda grupper.

Ni når enkäten via denna länk (öppnas i ny flik)

Lämna dina synpunkter senast den 18 maj!


Personuppgifter:

Enkäten och dess resultat kommer att användas endast för projektets syften. De enskilda svaren kommer att gallras (raderas) när resultatet har analyserats och sammanställts. Genom att besvara enkäten godkänner respondenterna att uppgifterna behandlas av kommunen enligt de regler som framgår av personuppgiftslagen (GDPR) och EU:s dataskyddsdirektiv (GDPR).

Arkiv